X

กระบี่ (มีคลิป) จัดกิจกรรม Krabi Media Fest 2024 20 -21 เมษายน

กระบี่ ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคีนักสื่อสารมวลชนภาคใต้ ภาครัฐ และภาคเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรม Krabi Media Fest 2024 ตั้งแต่วันที่ 20 -21 เมษายน 67 ณ ลานประติมากรรมปูดำ อำเภอเมืองกระบี่

เวลา 19.00 น วันที่ 20 เม.ย.67 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม  Krabi Media Fest 2024  โดยทางชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคีนักสื่อสารมวลชนภาคใต้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20-21เมษายน 2567 ณ ลานประติมากรรมปูดำตั้งแต่เวลา 15.00-22.00น.

นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า การสื่อสารมีความสำคัญ โดยเฉพาะในยุค ปัจจุบันที่มีการสื่อสารออนไลน์ ยุคที่ทุกคนเป็นสื่อได้ จึงมีความจำเป็นอย่าง ยิ่งที่คนในวงการสื่อสารมวลชน และภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้องมองถึงการ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และความร่วมมือในการสื่อสารที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดกระบี่

ทั้งการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวที่จะหนุนเสริมให้เกิด การผลักดันด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน การ สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักให้ ร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และการสื่อสารทางสังคม ให้เกิด ความรัก ความสามัคคี อันจะส่งผลดีต่อการอยู่ดีมีความสุขของเราทุกคน และเราทุกคนต้องร่วมกันสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะให้ มากที่สุด


จากที่การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีภาคเอกชนเข้ามา มีส่วนร่วมจำนวนมาก นับว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานด้าน เศรษฐกิจ การเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีร้านค้า ท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อถูก สื่อสารออกไปจะเป็นภาพของความรัก ความสามัคคี ภาพของจังหวัดกระบี่

ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่วนบันทึกข้อตกลงร่วม เพื่อการสื่อสาร “เที่ยวกระบี่ปลอดภัย สุขใจเสมอ” หากทุกภาคส่วนได้ ร่วมกันสื่อสารเป็นภาพเดียวกันก็จะสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ มาเยือนได้

ด้านนายธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสื่อในชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ และเพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ กิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัด กระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ ร้านค้าชุมชน ศิลปินนักร้องในท้องถิ่น

กิจกรรม สำคัญ ประกอบด้วย
การร่วมลงนาม MOU กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ สื่อมวลชน ว่าด้วยความร่วมมือการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ ด้านการ ท่องเที่ยว “เที่ยวกระบี่ปลอดภัย สุขใจเสมอ Krabi Safety City” และด้านอื่น ๆ ของจังหวัดกระบี่

การประกาศและมอบรางวัลการประกวดคลิปเที่ยวกระบี่ปลอดภัย สุขใจ เสมอ

จัดเวทีเสวนา หัวข้อ “เที่ยวกระบี่ปลอดภัย สุขใจเสมอ” และ “สื่อเก่า สื่อ ใหม่ สื่อไหนก็แมส”

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยเชิญชวนให้ร้านค้าชุมชนมาร่วมออกร้าน หน่ายสินค้า  20 ร้านค้า และเวทีความบันเทิงการแสดงจากศิลปิน นักร้องในท้องถิ่น

ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ททท .สำนักงานกระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และสายการบินแอร์เอเชีย กระบี่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน