X

กระบี่ (มีคลิป) Kick off พิธีเปิดงาน Local Good Foodtruck 22 – 24 กันยายน

กระบี่ Kick off พิธีเปิดงาน “Local Good Foodtruck” ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าอัตลักษณ์ อาหารพื้นถิ่น ของดีจังหวัดกระบี่ ผ่านรถ Foodtruck ริมเขื่อนปากแม่น้ำกระบี่ สร้างความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วง Green Season

วันที่ (22 ก.ย.66) ณ สวนสาธารณะธารา เขตเทศบาลเมืองกระบี่ บริเวณลานประติมากรรม The Story of Love นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าอัตลักษณ์ อาหารพื้นถิ่น : Local Good Foodtruck โดยมี นางวิภารัตน์ ภูเก้าล้วน พาณิชย์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีนายสุกิติ พรหมทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน เช่น นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ นายเดชาธร ขอบุตร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายศุภชัย รอดทอง นายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่

ร่วม Kick off พิธีเปิดงาน “Local Good Foodtruck” ชูอาหารพื้นถิ่น ของดีจังหวัดกระบี่ ผ่านรถ Foodtruck กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัด ช่วง Green Season ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านอาหาร อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

โดยภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โชว์ฝีมืออย่างสะเต๊กโชว์หน้าเวที ที่เนรมิตพื้นที่เป็นแคมปิ้ง ริมเขื่อนปากแม่น้ำกระบี่ พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน

ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัด จัดกิจกรรม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าอัตลักษณ์ อาหารพื้นถิ่น : Local Good Foodtruck ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 ณ สวนสาธารณะธารา บริวเณลานประติมากรรม The Story of Love โดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายในงานผ่านรถ Foodtruck

พร้อมกิจกรรมแคมปิ้ง กิจกรรมเวิร์คช็อปด้านศิลปะ การจัดนิทรรศการสินค้าอัตลักษณ์ อาหาร พื้นถิ่น และการแสดงดนตรีของเยาวชน เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสค้าขายและช่วยฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน