X

กระบี่ (มีคลิป)คณะทูต 27 ประเทศทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่จังหวัดกระบี่

จ.กระบี่ให้การต้อนรับ คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส จาก 27 ประเทศ ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่จังหวัดกระบี่

.
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ให้การต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส จาก 27 ประเทศในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายณัฐพล ขันธหิรัญรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายไกร มหาสันทนะ รองอธิบดีรักษาราชการแทน อธิบดีกรมพิธีการทูตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนร่วมเดินทาง 53 คน


.
โดยทางจังหวัดกระบี่ได้นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เดินทางลงเรือยอร์ช จากท่าเรือยอร์ช “พอร์ต ตะโกลา” จังหวัดกระบี่ เพื่อชมศักยภาพของ จังหวัดกระบี่ในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเรือยอร์ชในภูมิภาค พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ อาทิ เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก และเกาะไร่เลย์


.
โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวต้อนรับและเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเที่ยงแก่คณะทูตและกงสุลต่างประเทศฯและคณะ ที่ร้านอาหารก้อยกุลากาสัย พร้อมจัดชุดการแสดงมโนราห์ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทางองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และได้นำสินค้าพื้นเมือง OTOP ของดีพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่มาจัดแสดงและจำหน่ายได้รับความสนใจจากคณะฯเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากที่ระลึกด้วย


.
หลังจากนั้นคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตาและคณะให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ โดยนางกมลินี สุขศรีวงศ์ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๕ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)และรักษาการที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับชมวีดิทัศน์และบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ (อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ) ให้มีความอุดมสมบูรณ์และรักษาไว้ซึ่งนิเวศของป่าทุ่งทะเลให้ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ จากนั้นเยี่ยมชมการสาธิตการทอผ้ากี่กระทบและผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯการผลิตเครื่องจักสานจากต้นเตยปาหนัน การคั่วเมล็ดกาแฟ การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเสม็ดขาว และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรง และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูหน้าขาวลงสู่ทะเลซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุปู หนองทะเลได้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์


.
ทั้งนี้ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2545

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน