X

กระบี่ ส.ส. เดินหน้าลุย 4 ภูมิภาค รณรงค์ การจัดการขยะพลาสติก และขยะอาหาร

กระบี่-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.ส.) เดินหน้าลุย 4 ภูมิภาค รณรงค์ การจัดการขยะพลาสติก และขยะอาหาร

วันที่ 7 ก.พ.66 ที่โรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลช้างกระบี่ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม                    จังหวัดกระบี่  นายมฆวัฒน์ ขุนทิพย์ลาย หัวหน้างานบริการและการเรียนรู้ ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่  และรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ให้การต้อนรับ  นายภัตติพงศ์ สุนทรณ์วร ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  อบต.เพหลา ร่วมผนึกกำลังเดินรณรงค์ การจัดการขยะพลาสติก และขยะอาหาร ในพื้นที่   ภาคใต้

โดยที่โรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

นายมฆวัฒน์ ขุนทิพย์ลาย หัวหน้างานบริการและการเรียนรู้ ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ และรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความตระหนักในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use -Plastics) และการลดปริมาณขยะอาหาร (Food Waste)  ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  เพื่อกระตุ้นสังคมให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดการขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา )  ได้มีข้อสังการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกแบบบูรณาการ อันเป็นที่มาของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2563-2565 ) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570 ) ภายใต้ Roadmap  การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งในระดับพื้นที่และระดับองค์กร ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีการประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อน โครงการอาหารปันสุข” ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) และหน่วยงานภายใต้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการจัดการลดประมาณขยะอาหาร โดยสนับสนุนให้มีการนำอาหารที่ยังรับประทานได้ ที่เรียกว่า  “อาหารส่วนเกิน” ส่งต่อให้หน่วยงานไม่แสวงกำไรหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือสุดท้ายคือนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เริ่มทางภาคเหนือ ที่จ.น่าน และจ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ส่วนครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 3 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 และ ครั้งที่ 4 ภาคกลางช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 เป็นลำดับต่อไแ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน