X

กระบี่ จ.กระบี่ จับมือ มิชลินจัดกิจกรรมส่งมอบหมวกนิรภัย 1,000 ใบ แก่เยาวชน

จังหวัดกระบี่ จับมือมิชลินจัดกิจกรรมส่งมอบหมวกนิรภัย 1,000 ใบ แก่เยาวชน ภายใต้โครงการ “มิชิลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง “ขับเคลื่อนวาระจังหวัดกระบี่ กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 30 พ.ย.65 นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท สยามมิชิลิน จำกัด นำโดย Mr Manuel  MONTANA , Managing  Director Of Michelin East Asia & Oceania  นายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย  กล่าวรายงาน  คุณปาริชาติ ประจันทร์พาณิชย์  ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล สยามมิชชินประเทศไทย และคณะ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % และการส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนต้นแบบการภายใต้โครงการ “มิชิลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง”  โดยมี นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย  เปิดเผยว่า  มิชลินริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หรือ  Micelin Safe on the Road  ซึ่งมิชลินดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า  27 ปี โดยมุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเกีบการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีบทบาทในการสร้าวการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

“เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ “กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %  ซึ่งริเริ่มในหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และเชื่อมั่นว่าด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้ดำเนินโครงการฯ จะส่งผลให้จังหวัดกระบี่ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศซไทยที่มีความปลอดภัยทางถนนสูงสุดสำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว  เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย  ทางจังหวัดจึงได้ริเริ่มโครงการ “กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %  ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่เพียงเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตด้วย

ผู้ว่าราชการจังวัดกระบี่ กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นของประเทศ และจังหวัดกระบี่เองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน จึงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างการเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย โดยเฉพาะในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และจังหวัดกระบี่ได้กำหนดให้ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %  เป็นวาระสำคัญของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ บริษัทมิชิลิน จำกัด ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 1,000 ใบ ให้จังหวัดกระบี่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน