X

กระบี่-ภาคธุรกิจท่องเที่ยว อ่าวไร่เลย์ ไม่ขัดถ่ายหนัง แต่ต้องอยู่ภายในใต้กฏที่กำหนด

กระบี่-ภาคธุรกิจท่องเที่ยว อ่าวไร่เลยกระบี่ เห็นด้วยกับการถ่ายทำภาพยนตร์ แต่ต้องอยู่ภายในใต้กฎระเบียบที่กำหนดไม่ส่งผลกระทบต่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่

วันที่ 2 ก.พ.65 พื้นที่ชายหาดอ่าวไร่เลย์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เป็นสถานที่ ที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง MEG 2  เลือกเป็นฉากถ่ายทำ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม โดยมีฉากสำคัญ มีการขับขี่เจ็ตสกี บริเวณ หน้าชายหาด ทำให้ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกระบี่ มีมติเสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย กับถ่ายทำฉากดังกล่าวกล่าว เนื่องจาก ขัดต่อ ปฎิญญา การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ. กระบี่ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนคนกระบี่ช่วยกันร่าง เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการหรือกิจกรรมใดที่ส่งผลเสีย เหมือนเป็นกฎสังคมที่มาจากการประชาคมของคนพื้นที่ ยึดถือเป็นแนวทางว่าอะไรควรไม่ควรทำในกระบี่ ที่ปฏิบัติกันมากว่า 25 ปี  ห้าม เจ็ตสกี ร่มชายหาด เรือสกู๊ตเตอร์ เรือลากร่ม เรือลากกล้วย

นายสมบูรณ์ หง้าฝา ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์อ่าวนาง เปิดเปิดเผยว่า เบื้องต้น ผู้ประกอบการไม่ทราบรายละเอียด ที่ชัดเจนว่า จะมีการปิดพื้นที่ชายหาด บริเวณหน้าถ้ำพระนาง เป็นระยะเวลากี่วัน เนื่องจากแต่ละวัน จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว หากปิด จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว  โดยส่วนตัว เห็นด้วยกับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อดังกล่าว ในพื้นที่อ่าวไร่เลย แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อตกลง ระเบียบต่างๆ ที่ มีอยู่อย่างไรก็ตาม อ่าวไร่เลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้ว การถ่ายทำภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

 

 

นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัฒน์  สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นชาว กระบี่ กล่าวว่า หลังจากทราบข่าว ว่า กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากฟิล์มบอร์ดแล้ว แต่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่อง ขั้นตอนขออนุญาตถ่ายทำในพื้นที่กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วย  กรณีกองถ่ายภาพยนตร์ จากต่างประเทศ  อาศัยอำนาจ จาก รัฐบาลกลาง เพื่อได้รับอนุญาต แล้วจะมาบีบบังคับให้ จังหวัด และ ประชาชน ในท้องถิ่น ยอมรับ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ชนิด ที่ว่า จะทำอะไร เปลี่ยนแปลง อะไรก็ได้ ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ โดยจะมีการปรับเปลี่ยน พื้นที่ในกองถ่าย สร้าง สิ่งปลูกสร้าง ประกอบฉาก ต่างๆ เช่น รีสอร์ท ที่พัก ท่าเทียบเรือชั่วคราว มีการปรับแต่งสถานที่ โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาด อ่าวไร่เลย์ อ่าวต้นไทร ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ซึ่งพื้นที่ชายหาด เป็นพื้นที่ เปราะบาง ซึ่งกรณีดังกล่าว  ที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นที่ อ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ในการสร้างภาพยนตร์ เรื่องเดอะบีช มีการนำเครื่องจักร หนัก รถแบ็คโฮ รถไถ รถบรรทุก ทำการปรับพื้นที่ ชายหาดนำทราย มาถม  ขุดสันทราบเดิมออก นำต้นมะพร้าวไปปลูกแทน ป่าไม้ประจำถิ่นเดิม สร้างความเสีย ส่งผลกระทบ ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก จนนำไปสู่การฟ้องร้อง กับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ผ่านมากว่า 25 ปี ขณะนี้ เรื่องยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม   จึงตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทเอกชน ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง MEG 2 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับอภิสิทธิอะไร ที่จะให้มีการยกเว้น  ปฎิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ. กระบี่ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนคนกระบี่ช่วยกันร่าง เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการหรือกิจกรรมใดที่ส่งผลเสีย เหมือนเป็นกฎสังคมที่มาจากการประชาคมของคนพื้นที่ ยึดถือเป็นแนวทางว่าอะไรควรไม่ควรทำในกระบี่ ที่ปฏิบัติกันมากว่า 25 ปี  ห้าม เจ็ตสกี ร่มชายหาด เรือสกู๊ตเตอร์ เรือลากร่ม เรือลากกล้วย เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน ที่เสนอต่อ กรอ.กระบี่ และเป็นมติที่ประชุม ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ประการ แต่กระบี่ ก็เข้มงวดในเรื่องกิจกรรมเหล่านี้มาโดยตลอด เราเคารพกติกา

 

นอกจากนี้พื้นที่ ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559  และกรณีมีการปิดชายหาดอ่าวไร่เลย์ บริเวณ หาดถ้ำพระนาง เป็นระยะเวลา กว่า 1 เดือน ซึ่งเป็นชายหาดที่มีความสวยงาม  แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว และ ผู้ประกอบการนำเที่ยวเป็นอย่างมาก และไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ อ่าวไรย์เลย์เป็นพื้นที่สาธารณะ   อย่างไรก็ตาม ขอให้บริษัทสร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศ อย่ามาอ้างว่า เป็นบุญคุณว่า เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ของ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักของ นทท.ทั่วโลก แต่ต้องเคารพสิทธิของชาวกระบี่ ด้วย  จึงเตรียมประเด็นนี้ เข้าหารือ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน