X

กระบี่ รวมตัวยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบการออกโฉลดพื้นที่เกาะ เชื่อออกโดยไม่ชอบ (มีคลิป)

กระบี่-คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  มูลนิธิอันดามันกลุ่ม SAVE KRABI  ยืนหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบการออกโฉนด ที่ดิน เกาะนุ้ยนอก เกาะลันตา พื้นที่เกาะ ต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน  เชื่อออกโดยไม่ชอบ

จากกรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเกาะลันตา เพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการออก โฉนดที่ดิน บนพื้นที่เกาะนุ้ยนอก หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา เนื้อที่ 5 ไร่  และมีการประกาศขายไร่ละ 20 ล้านบาท ทั้งที่เกาะดังกล่าวไม่เคยมีหลักฐานของการอยู่อาศัยและไม่เคยมีการครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นเกาะที่ชาวบ้าน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่พักชั่วคราว หลบคลื่นลมแรง  พักรอ ขณะทำประมง  โดยพบว่า โฉนดที่ดินดังกล่าว ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  ลงนามโดย ผู้อำนวยการศูนย์เป็นเจ้าพนักงานที่ดิน ก่อนเกษียณอายุราชการ 2 วัน วันที่ 30 กันยายน 2564   ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าวันที่ 29 พ.ย.64 ที่ศาลากลาง จ.กระบี่ นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการ องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้ ) มูลนิธิอันดามันกลุ่มSAVE KRABI  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร โฆษกคณะกรรมาธิการ  การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ยืนหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายอนุวัฒน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนด ที่ดิน พื้นที่ เกาะนุ้ยนอก หมู่ 3  ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และพื้นที่ เกาะ ต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน ทั้งที่เกาะดังกล่าวไม่เคยมีหลักฐานของการอยู่อาศัยและไม่เคยมีการครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นเกาะที่ชาวบ้าน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่พักชั่วคราว หลบคลื่นลมแรง  พักรอ ขณะทำประมง สภาพพื้นที่เป็นเนินควนสูงชัน มีพันธุ์ไม้ป่าธรรมชาติสมบูรณ์ เช่น  ไม้หว้าหิน ต้นไทร ต้นจิก มะม่วงหิมพานต์ พื้นที่รอบเกาะมีสภาพต้นไม้ปกคลุมแน่นหนา พื้นเกาะมีสภาพเป็นเกาะหิน มีความลาดชันเกิน 35 องศา ไม่พบว่ามีการบุกรุกแผ้วถาง หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  เชื่อว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการ องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เปิดเผยว่า ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของการออกโฉนดดังกล่าว เพราะเชื่อว่าอาจเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบและมีเหตุอันควรสงสัยหลายประการเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการออกโฉนดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากระบวนการออกโฉนดดังกล่าวมิได้ดำเนินการพื้นที่เกาะนุ้ยนอกเพียงเกาะเดียวจากการตรวจสอบ พบว่ามีการออกโฉนดอีกหลายเกาะรอบพื้นที่เกาะลันตาเช่น  เกาะเหล็ก และเกาะกลาง บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ และเป็นการออกพร้อมกันทั้งหมด ลงวันที่ 28 ก.ย. 64 พบว่าเป็นการออกโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน จ.กระบี่-พังงา-ตรัง โดยมี นายชัยยุทธ ไชยทองรักษ์ ผู้อำนวยการ.ศูนย์ และเป็นเจ้าพนักงานที่ดินผู้เซ็นออกโฉนดแปลงดังกล่าว ก่อนเกษียณอายุราชการเพียง 2 วัน อย่างไรก็ตั้งข้อสังเกตว่าศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ที่ตั้งขึ้นมา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ กลุ่มทุน เนื่องจาก ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีอำนาจ ในการออกโฉนดที่ดินได้เองโดยไม่ต้อเข้าสู่กระบวนของสำนักงานที่ดิน ซึ่งลักษณะแบบนี้ หากไม่มีการควบคุมกำกับที่รัดกุม จะเป็นช่องว่างของการใช้อำนาจ ส่งผลให้ผู้ที่อยากจะครอบครองที่ดิน สามารถทำได้โดยการ ใช้อำนาจ ทางการเงิน อิทธิพล กลุ่มทุนโดย อาจ ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่ต้องการได้

ขณะที่ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  โฆษกคณะกรรมาธิการ  การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า การดำเนินการของศูนย์เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนเนื่องจากพบว่า หากพื้นที่ไหน ที่ต้องการออกโฉนดที่ดิน  และมีเตรียมซื้อขายพื้นที่ต่อ มีผู้ซื้อทันทีเมื่อออกโฉนด  จะเร่งดำเนินการให้  ขณะที่ พื้นที่ของประชาชนทั่วไปที่ต้องการออกโฉนดเพื่อครอบครองเอง หรือแบ่งให้กับทางญาติ จะดำเนินการล่าช้า   โดยพบว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกโฉนดลักษณะนี้ มาแล้วหลายแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เตรียมเสนอต่อ คณะกรรมการกรรมาธิการที่ดิน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน