กระบี่-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชเพิ่มทักษะปฏิบัติจริงกรณีติดในรถยนต์ (ชมคลิป)

กระบี่-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชเพิ่มทักษะปฏิบัติจริงกรณีติดในรถยนต์ให้ช่วยเหลือตัวเองส่งสัญญาณแตรและปลดล็อคประตู

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางอัสนีย์พร ทวีวุฒิไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชเทศบาลเมืองกระบี่ และผู้นำชุมชนปานุราช ร่วมนำเด็กนักเรียนชั้นเตรียมก่อนวัยเรียน จำนวน 135 คน เข้าสาธิตการจำลองสถานการณ์เมื่อนำเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยการแอปพิเคชั่นเช็คชื่อเด็กนักเรียนทุกคน ด้วยการสแกนคิวอาร์โค๊ดก่อนขึ้นรถและลงรถยนต์ เมื่อมีเด็กติดอยู่ในรถยนต์ให้เด็กมีการช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการส่งสัญญาณบีบแตรรถยนต์เพื่อขอความช่วยเหลือ และการปลดล็อคประตูรถยนต์ด้วยตนเอง ซึ่งเด็กทุกคนสามารถปฏิบัติจริงได้อย่างมั่นใจ

การจำลองสถานการณ์เด็กนักเรียนชั้นเตรียมก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชเทศบาลเมืองกระบี่ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังอันตราย ที่เด็กอาจจะติดอยู่ในรถยนต์ให้สามารถรอดชีวิตได้อย่างปลอดภัย ทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นว่าบุตรหลานมีความปลอดภัยสูง เมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ครูที่ประจำอยู่ในรถยนต์ เกิดความชำนาญในการใช้แอพฟิเคชั่นในการเช็คชื่อเด็กนักเรียน เป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านนางอัสนีย์พร ทวีวุฒิไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวว่า ฝึกซ้อมเด็กให้มีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองเมื่อติดอยู่ในรถ ซึ่งมีมาตรการในการเช็คเด็กก่อนขึ้นและลงรถ โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดเมื่อเด็กขึ้นและสแกนคิวอาร์โค๊ดเมื่อเด็กลงจากรถ นอกจากนั้นได้ฝึกให้เด็กเมื่อติดอยู่ในรถบีบแตรขอความช่วยเหลือ และการปลดล็อคประตูและลงจากรถเอง ซึ่งเป็นนโยบายกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรการในการให้เด็กช่วยเหลือตัวเองเมื่อติดอยู่ในรถ ฝึกซ้อมคุณครูให้มีทักษะในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น สำหรับการนับจำนวนเด็กได้ใช้แอปพิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค๊ดเป็นการลดภาระของครูในการนับจำนวนเด็กนักเรียนและป้องกันความผิดพลาด ในการนับจำนวน

นางอัสนีย์พร กล่าวต่อไปว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการสอดรับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญโดยยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ด้านของคนขับรถรับและส่งเด็กนักเรียน ได้มีการซักซ้อมและให้แนวทางปฏิบัติกับพนักงานขับรถทุกคนในการรับและส่งเด็ก ต้องมีการลงกระจกรถไว้ทุกครั้งเมื่อเมื่อมีการรับและส่งเด็ก ตรวจเช็คทุกเบาะที่นั่ง ตรวจเช็คใต้เบาะที่นั่ง และนับจำนวนเด็กเมื่อขึ้นและลงทุกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการฝากบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช เพราะมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยทุกอย่าง รวมถึงด้านสุขอนามัย การเว้นระยะห่าง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีฉากกั้นที่นอน ฉากกั้นการกินอาหาร เสริมทักษะในการใช้ชีวิตเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานในการต่อยอดต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น