X

สหกรณ์จังหวัดกระบี่ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

()

สหกรณ์จังหวัดกระบี่ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ“เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” ระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้สังเกตการณ์ สถาบันละ 2 คน เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่    จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกรณ์ ได้แก่ นายบุญมี จันทรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 10  นางสาวศิริวรรณ โพธิ์ถาวร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน