ผอ.นิคมสหกรณ์คลองท่อม ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ สกน.คลองท่อม จก.ชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุน งปม.รายจ่ายประจำปี 63

ผอ.นิคมสหกรณ์คลองท่อม ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ สกน.คลองท่อม จก.ชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุน งปม.รายจ่ายประจำปี 63

 


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองท่อม มอบหมายให้                 นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นิคมคลองท่อมสอง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับจัดหาปั๊มน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ การถือใช้ระเบียบสหกรณ์ การแก้ไขข้อสังเกตของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรฯ และแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกตามนโยบายต่างๆ จากภาครัฐเนื่องจากผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ณ สหกรณ์นิคมคลองท่อมสอง จำกัด ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น