X

กระบี่-องคมนตรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยม รร.ประชานุเคราะห์ 1 ที่กระบี่ (ชมคลิป)

()

กระบี่-ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ติดตามการดำเนินงาน เยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 พ.ย.62 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.อ.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ


โดยประธานได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวว่า ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากการได้มาตรวจติดตามในครั้งที่ผ่านมาและได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นในบางส่วนแล้ว


ส่วนปีนี้เตรียมส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อกิจกรรมการเรียน จัดสรรงบประมาณให้ 500,000 บาท เพื่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมและอื่น ๆ พร้อมให้โอวาทให้นักเรียน เป็นเด็กดี มีความสุข มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรม สำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอน ก่อนมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ ผอ.โรงเรียนเพื่อมอบให้นักเรียนต่อไป
โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เยี่ยมชมผลงานการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และผลผลิตเกิดขึ้น ซึ่งได้จัดแสดงที่อาคารต่าง ๆ มากมาย


สำหรับจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ต. โคกยาง อ.เหนือคลอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ต.เขาพนม อ.เขาพนม โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 แห่งนี้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2505 สืบเนื่องจากเกิดมหาวาตภัยภาคใต้ ที่แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่มีที่เรียน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้สร้างโรงเรียนที่ถูกพายุพัดพังเสียหาย 12 โรงเรียนใน 6 จังหวัดภาคใต้ และก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นในปี พ.ศ.2506 ให้การช่วยเหลือด้วยการพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่ เป็นประจำทุกปี นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตา โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 มีนายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 1,031คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยครู 65 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 1 คน ภาษาจีน 1คน ห้องเรียน 31 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนพิเศษ 10 ห้องเรียน บริหารจัดการการเรียนรู้โดยการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

รวมทั้งสอนด้วยระบบสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนมีผลงานเด่นมากมาย เช่น สถานศึกษารางวัลพระรานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ป 2558 รับรางวัล MOE Aword สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรบเพชร ต่อเนื่อง รางวัล Best Practice การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพและอบายมุขระดับเงิน โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน