X

ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อม อธิบดี ทช.ลงเรือสำรวจวาฬบรูด้า

 

   #77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อมอธิบดีกรม ทช.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจวาฬบรูด้า ในท้องทะเลแถบ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเดินหน้าวางแผนบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วาฬบรูด้าอย่างยั่งยืน โดยในฤดูกาลชมวาฬในปีหน้า ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้มีการแปลงคำแนะนำในการชมวาฬ มาเป็นคำสั่งของกรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการคุ้มครองตัวทรัพยากร วาฬ อย่างชัดเจน  และมั่นใจว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ (เรื่อง/ภาพ วิมล ทับคง)

จากกรณีกลุ่มเจ็ทสกี โซไซตี้ จัดทริปท่องเที่ยวทางน้ำ โดยขับเรือเจ็ทสกีกว่า 20 ลำ เพื่อเฝ้าดูวาฬบูรด้า บริเวณอ่าวไทยรูป ตัว ก จังหวัดเพชรบุรี( เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562)ที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการหากินและระบบนิเวศในพื้นที่อยู่อาศัยของวาฬบรูด้าและสัตว์ทะเลในบริเวณดังกล่าว ที่ผ่านมาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มเจ็ทสกีดังกล่าวแล้ว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) นายสุรศักดิ์ ทองสุกสี ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก . นายวิชัย มนีเนตร  ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  จ.เพชรบุรี, นายวรรณ ชาตรี ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  จ.เพชรบุรี พร้อมนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ทช. และนายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีหาดเจ้าสำราญ    นำสื่อมวลชนลงเรือไปดูวาฬบรูด้า ที่บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยได้ออกเดินทางห่างจากชายฝั่งทะเลบ้านแหลมออกไปประมาณ 15 ไมล์ทะเล พบว่ามีเรือที่นำนักท่องเที่ยวมาชมวาฬ5-8 ลำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยในส่วนของเรือที่นำคณะของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)และสื่อมวลชน นั้นไม่พบการโผล่ขึ้นมาของวาฬบรูด้า พบเห็นเพียงการพ่นน้ำขึ้นมา ซึ่งเจ้าหน้าที่กรม ทช. แจ้งว่าวันนี้มีคลื่นลมในทะเลแรง ประกอบกับช่วง 1-2 วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมา  ทำให้วาฬน่าจะว่ายไปหากินในจุดใกล้เคียงแต่อย่างไรก็ตามแจ้งว่า เรือนักท่องเที่ยวในจุดใกล้เคียงกันได้พบเห็นวาฬบรูด้า   หลังจากนั้นในช่วงบ่ายทางคณะจึงเดินทางกลับมาประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ได้สั่งการให้ตนเร่งรัด กำกับ และติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ให้ลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนพร้อมอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)  จึงได้เชิญผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวชมวาฬและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาประชุมหารือร่วมกันรวมทั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งการประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึง ประชาชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้หากมีการกระทำใดเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)ก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบถึงผลการประชุมหารือต่อไป อย่างต่อเนื่อง

“ผมขอยืนยันว่า วาฬบรูด้าเปรียบเสมือนของขวัญจากธรรมชาติ ที่มอบให้แก่คนไทยทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ให้วาฬได้อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ของเขาในระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ และยังได้ยกตัวอย่างพื้นที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ฉลามวาฬ และนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมอย่างมีกฎกติกาตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนมาเป็นพื้นที่ต้นแบบให้บริเวณอ่าวไทยรูป ตัว ก.นี้ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้วย”

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวเสริมว่า สำหรับประเทศไทยสามารถพบวาฬบรูด้าได้บ่อยในพื้นที่แถบจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณเขตอ่าวไทยรูปตัว ก.เนื่องจาก มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยวาฬบรูด้าจะกินแพลงตอน, เคย, ปลาขนาดเล็ก และหมึก ดังนั้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรีเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ สร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการชมวาฬบรูด้าอย่างถูกวิธี ระหว่างผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชมวาฬบรูด้า ชาวประมง และนักท่องเที่ยว ให้รับทราบถึงข้อควรพึงปฏิบัติในขณะชมวาฬ ดังนี้ เรือต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 4 น็อต ในรัศมี 100 – 300 เมตร และความเร็วเรือไม่เกิน 7 น็อต ในรัศมี 400 เมตร ให้เข้าชมครั้งละไม่เกิน 3 ลำ เข้าหาด้านข้าง ไม่ควรแล่นเรือขวางทาง หรือไล่ตามวาฬ เพราะวาฬอาจได้รับบาดเจ็บ และตื่นตกใจ ควรหยุดเรือ และลอยลำทันทีหากวาฬเข้าใกล้ และไม่เปลี่ยนความเร็วเรือกะทันหัน ไม่เร่งเครื่องตาม เพราะอาจจะทำให้วาฬตื่นตกใจ หากพบวาฬแม่ลูก ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร ดูวาฬจากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินสูงไม่น้อยกว่า 300 เมตร เฮลิคอปเตอร์ สูงไม่น้อยกว่า 500 เมตร อากาศยานไร้คนขับ สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้เจ็ทสกี และสปีดโบ๊ทในการชมวาฬ  ซึ่งวาฬอาจจะได้รับบาดเจ็บ เกิดความเครียดจากเสียงเครื่องยนต์ และผู้ขับขี่อาจได้รับอันตรายจากวาฬ ไม่ทิ้งขยะลงทะเล และแม่น้ำลำคลอง ไม่ควรให้อาหารวาฬในธรรมชาติ และลดเสียงให้เบา จากกิจกรรมบนเรือ ไม่สร้างความเครียดให้กับวาฬ

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวทิ้งท้ายว่า วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน ฝ่าฝืน โทษจำคุก 3 – 15 ปี ปรับ 300,000 – 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ในกรณีครอบครอง มาตรา 17 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน โทษครอบครองคือจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม “ขอให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เฝ้าชมวาฬบรูด้าอย่างถูกวิธี และปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ทช. อีกทั้ง ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ หากการกระทำใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้แจ้ง กรมฯ ทช. เพื่อทราบและแก้ไขโดยทันที หากการกระทำเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ในการประชุมวันนี้  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่าวันนี้การประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการกำหนดมาตรการในการชมวาฬบรูด้า  นั้นครั้งนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุป โดยจะให้ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี   ได้เชิญมาประชุมอีกครั้งในโอกาสต่อไปจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้มาเข้าประชุมกัน  ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนน่าจะได้ข้อยุติ ว่าในฤดูกาลชมวาฬบรูด้าในปีหน้า เราจะมีกฎกติกาออกมาอย่างไรและออกมาเป็นประกาศคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยแปลงจากคำแนะนำในการชมวาฬ มาเป็นประกาศคำสั่งกรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการคุ้มครองตัวทรัพยากร วาฬอย่างชัดเจน  และมั่นใจว่าประกาศคำสั่งดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ ทุกคนยังทำกินได้ตามปกติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน