X

มทบ.15 ปลูกป่าชายเลน น้อมรำลึก ในหลวง ร.9

 

  #77ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ มณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรม ตามรอยพ่อ รักษาและปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ภาพ มทบ.15)

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)  ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ รักษาและปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรม ตามรอยพ่อ รักษาและปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและรักษาระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และประเทศชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่พวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน ในการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยเชื่อมโยงกับการจัดการดินและน้ำเป็นแนวทางหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉลับพลันและการพังทลายของดินอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการอนุรักษ์และการพัฒนาป่าต้นน้ำและป่าชายเลน อันเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งอาศัย และแห่งอาหารตามธรรมชาติของสรรพชีวิต ซึ่งเป็นฐานและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน