“เฉลิมชัย”ประชุม 16 จว.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้

 

              #77ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และอีก14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยหากเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเข้าประจำจุดเสี่ยง

วันที่ 11 ต.ค.62 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสถนการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคได้ ปี 2562โดยมีนายทองเปลวกองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานชลประทานที่ 14 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าสถานการณ์น้ำภาคใต้ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 ) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งได้แก่เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี  เขื่อนรัชประภาและเขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ำรวมกัน5,513ล้านลบม. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 46 แห่งมีปริมาณน้ำรวมกัน 351ล้าน ลบม.และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 106แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน351ล้าน ลบ.ม. จากการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2562 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีปริมาณน้ำรวมกัน 5,930  ล้าน ลบ.ม.และจากการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ณ วันที่ 1ธันวาคม 2562อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีปริมาณน้ำรวมกัน 5,30ล้าน ลบ.ม.กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงโดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด และให้เร่งระบายน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้เร็วที่สุดรวมไปถึงการตรวจสอบอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80 ของความจุอ่างฯ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างๆนอกจกนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระหรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมฝนตกหนัก  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่ดีจะช่วยป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในความร่วมมือ เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมองไปถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งต้องหาแนวทางกักเก็บน้ำไว้ได้มากที่สุด

หลังเสร็จสิ้นการประชุมและมอบนโยบายแล้ว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระหรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2562 ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเข้าประจำจุดเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดอุทกภัยได้ทันที

โดยกรมชลประทานยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด89จุดใน 16จังหวัด และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรอาทิ เครื่องสูบน้ำจำนวน 464 เครื่องโดยดำเนินการติดตั้งแล้ว 49 เครื่องและสำรองอีก 415 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำจำนวน300เครื่องดำเนินกรติดตั้งแล้ว 28 เครื่อง และสำรองอีก 272เครื่อง รถแทรกเตอร์และรถขุดจำนวน308คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆอีกจำนวน 170 หน่วย รวมเครื่องจักรเครื่องมือทั้งหมด 1,242หน่วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน