หัวหิน ร่วมน้อมรำลึกความทรงจำอันมีค่า” 13 ตุลา พาหัวใจ เดินไปบ้านพ่อ”

 

# 77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ ได้ทรงงานอย่างหนัก และตรากตรำพระวรกายมาอย่างยาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า พระเกียรติคุณขจรไกลด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ เป็นที่ซาบซึ้งและเทิดทูนยกย่องอย่างยิ่ง แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยจะยังติดตราตรึงอยู่กับประชาชนคนไทยตลอดไป

เพื่อน้อมรำลึกถึงความทรงจำอันมีค่า ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ อำเภอหัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหิน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้เวลา 07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนแนบเคหาสน์ หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน   เวลา 08.00 น. – พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และเวลา 10.00 น. – กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ พัฒนาทำความสะอาดโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และเวลา 16.30 น. – กิจกรรม “13 ตุลา พาหัวใจ เดินไปบ้านพ่อ”และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ หรือรูปที่มีทุกบ้าน ร่วมออกเดินอย่างสำรวม จากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร – หน้าวังไกลกังวล

เวลา 19.00 น. – พิธีจุดเทียนยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ชมวีดีทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” และร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

นายธนนท์ พรรพีพาส นายอำเภอหัวหิน และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน    จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีและกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น