อำเภอสามร้อยยอด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี

 

      (ข่าว/ภาพ ฐิติชญา  แสงสว่าง) อำเภอสามร้อยยอดมีประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2562  จำนวน 49,034 คน 18,200 ครัวเรือน โดยมีนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสามร้อยยอดคนแรกหลังได้รับการยกฐานะ และมีนายไชยชนะ สุทธิวรชัย เป็นนายอำเภอคนปัจจุบัน  ปัจจุบันมีประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2562  จำนวน 49,034 คน 18,200 ครัวเรือน โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสามร้อยยอดคนแรก หลังได้รับการยกฐานะ และมีนายไชยชนะ  สุทธิวรชัย เป็นนายอำเภอคนปัจจุบัน

วันที่ 11 กันยายน 2562  ที่บริเวณศาลพ่อปู่สามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อำเภอสามร้อยยอดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี  ยกฐานะจากกิ่งอำเภอสามร้อยยอดขึ้นเป็นอำเภอสามร้อยยอด  โดยนายไชยชนะ  สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 จัดตั้งกิ่งอำเภอสามร้อยยอด โดยแบ่งเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรีรวม 3 ตำบล คือตำบลไร่เก่า ตำบลศิลาลอย และตำบลสามร้อยยอด ต่อมาวันที่ 7 กันยายน 2538 ได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลไร่เก่าเป็นตำบลศาลาลัย และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 กรมการปกครองได้โอนพื้นที่ตำบลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี มาขึ้นกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด  ต่อมาวันที่ 8 กันยายน 2550  ได้มีพระราชกฤษฎีกา ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอสามร้อยยอด อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 888.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 555,000 ไร่ มีประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2562  จำนวน 49,034 คน 18,200  ครัวเรือน โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสามร้อยยอดคนแรกหลังได้รับการยกฐานะ และมีนายไชยชนะ สุทธิวรชัย เป็นนายอำเภอคนปัจจุบัน

โดยในช่วงเช้านายอำเภอสามร้อยยอด ได้นำทั้งหมดไปบวงสรวงพ่อปู่สามร้อยยอดองค์ที่ 3 ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด  จากนั้นได้ไปบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) หลังจากนั้นได้เข้ามาทำพิธีสงฆ์ภายในหอประชุม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9  รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  พนักงาน  และผู้เข้าร่วมพิธี  พร้อมกันนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรของอำเภอที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  จากนั้นเป็นพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน