ที่ปรึกษา รมว.ทส.ลงพื้นที่เขื่อนเพชร ติดตามปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่เขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ประสานหน่วยงาน ทส. จังหวัดเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับพายุตลอดฤดูฝนนี้ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน พร้อม 24 ชม. หากเกิดอุทกภัยเพชรบุรี เฝ้าระวังระดับน้ำ เขื่อนเพชร

วันที่  4 กันยายน 2562 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงพื้นที่เขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ เตรียมความพร้อมรับพายุตลอดฤดูฝนนี้ และรับฟังบรรยายสรุป ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ และความคืบหน้าการจัดทำคลองระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 และ D.9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเล ตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี

โดยได้กำชับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในจังหวัดเพชรบุรี ทุกหน่วยงาน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เตรียมกำลังพล และความพร้อมตลอด 24 ชม. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากเกิดอุทกภัยขึ้น โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง , นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน , นายสันต์ จรเจริญ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี , นางสาววนิดา แย้มสรวล ทสจ.เพชรบุรี และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเพชรบุรี คอยประสานงาน  อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น