องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยมีนักกีฬาจาก 11 หมู่บ้าน และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

10  เมษายน 2561     ที่อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561  โดยมี นางสุนันทา พิมพ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย นายมนตรี พานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน ,พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผกก.สภ.หนองพลับ ,นางสาวพรเพ็ญ สบเหมาะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-หนองพลับ ตามพระราชดำริ  นายมนูญ ทองแย้ม กำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก ,ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนนักกีฬาจากหมู่บ้านต่างๆทั้ง 11 หมู่บ้าน และนักกีฬาหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม

                นางสุนันทา พิมพ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในฐานะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ผ่านการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน หมู่บ้าน และหน่ายงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยในครั้งนี้จัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ ฟุตบอล ประเภทประชาชนทั่วไป เปตองประเภทประชาชนทั่วไปชาย/หญิง,วอลเล่ย์บอล ประเภทประชาชนทั่วไปชาย/หญิง และเซปักตระกร้อประเภทประชาชนทั่วไป  โดยการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักกีฬาต่างแข่งขันกันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ..วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น