X

ทม.หัวหิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 

เทศบาลเมืองหัวหิน    จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด    ชุมชนในเขตเทศบาล  เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยสะดวก มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ( ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง)

วันที่ 28  สิงหาคม 2562  ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ,นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการ และแผนงาน, นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมฯ โครงการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสุธานี ศรีพิทักษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบฯ (สาขาหัวหิน )พร้อมคณะรองอัยการฯ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าสำหรับการเปิดอบรมในโครงการนี้ฯเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้หรือได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ความรู้ และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยสะดวก มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน