X

ทม.หัวหินเปิดทางผ่านเสมอระดับพร้อมเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ แก้ปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ

 

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดการใช้งานทางผ่านเสมอระดับพร้อมเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติอย่างเป็นทางการ บริเวณจุดตัดรถไฟถนนชมสินธุ์ซึ่งเป็นจุดตัดใหญ่ที่สุดของเมืองหัวหิน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุ ด้านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ระบุขณะนี้มีการติดตั้งเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติบริเวณทางตัดรถไฟในเขตเทศบาลเมืองหัวหินครบ 13 จุดแล้ว

27 มีนาคม 2561  ที่บริเวณจุดตัดรถไฟถนนชมสินธุ์เขตเทศบาลเมืองหัวหิน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการใช้งานทางผ่านเสมอระดับพร้อมเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ ร่วมด้วย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม    และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ , นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน ,นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นายศิรพันธ์ ปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ,นายมนตรี ชูภู่ ,นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,นายอติชาติ ชัยศรี เลขาฯนายประสงค์ โกมุก นายสถานีรถไฟหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนร่วมพิธี

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าการขยายตัวของเมืองหัวหินทำให้เกิดถนนสายน้อยใหญ่มากมาย โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่หลายจุดเนื่องจากลักษณะของเมืองหัวหินทอดยาวขนานทางรถไฟ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะจุดตัดที่ยังไม่มีเครื่องกั้น อีกทั้งยังเกิดจากความประมาทและความไม่ชำนาญเส้นทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหินมีจุดตัดทางรถไฟที่มีรวมทางลักผ่านจำนวน 13 จุด โดยพบว่ามีจุดตัดทางรถไฟที่ทางการรถไฟแห่งประเทศที่ยังไม่มีเครื่องกั้นและเป็นจุดเสี่ยงอีกจำนวน 5 จุด จึงได้ประสานงานกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขออนุญาตดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ขยายทางเชื่อมบริเวณทางข้ามรถไฟทุกจุด และติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติบริเวณจุดตัดรถไฟที่เหลือทั้งหมดด้วยงบประมาณของเทศบาลเมืองหัวหิน  โดยจุดตัดรถไฟถนนชมสินธุ์ เป็นจุดสุดท้ายของการดำเนินการ อีกทั้งเป็นจุดตัดใหญ่ที่สุดของเมืองหัวหิน เชื่อมโยงหลายชุมชนและถนนสายสำคัญที่จะระบายรถออกจากตัวเมืองไปยังถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี และถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง

สำหรับจุดตัดทางรถไฟถนนชมสินธุ์ ได้รื้อย้ายและก่อสร้างทางผ่านเสมอระดับ พร้อมติดตั้งเครื่องกั้นชนิดคานอัตโนมัติ 4 แท่นคาน อีกทั้ง จุดตัดแห่งนี้ยังเอื้อประโยชน์ต่อการลดความแออัดของการจราจรเพื่อลดปริมาณการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน วันหยุดยาวช่วงเทศกาล ทำให้ขณะนี้บริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีการติดตั้งเครื่องกั้นรถไฟชนิดอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติพร้อมใช้งานครบทั้ง 13 จุดแล้ว ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทาง อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาการจราจรด้วย

ข่าว/ภาพ..วิมล ทับคง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน