ทต.ไร่เก่าจัดกิจกรรม Big Cleanning Day

เทศบาลตำบลไร่เก่าจัดกิจกรรม Big Cleanning Day (กิจกรรม 5 ส.)   สร้างความสามัคคีในองค์กร พร้อมเตรียมต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม

23  มีนาคม 2561   ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์    ได้จัดกิจกรรม  Big Cleanning Day (กิจกรรม 5 ส.)  ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy  Work ) โดยมีนายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า  พร้อมด้วยนายเสรี  สมศักดิ์  ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า  กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปความสะอาดภายในอาคารทั้งสี่ชั้น  ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร  และทำให้เทศบาลมีความสะอาดน่าอยู่น่ามอง

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า     กล่าวว่าสำหรับกิจกรรม  Big  Cleanning Day  ที่ทางเทศบาลตำบลไร่เก่าจัดขึ้น  นอกจากจะถวายเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างให้บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่  น่าทำงาน  ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทำงาน  สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานทำให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  หน่วยงานมีภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

โดยพนักงาน  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ได้แบ่งงานกันทำในแต่ละจุด  ทั้งสี่ชั้นของสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมทำความสะอาดพร้อมต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรมที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยยุติธรรมเทศบาลตำบลไร่เก่า   ซึ่งหลังจากนี้ทางเทศบาลตำบลไร่เก่าจะจัดกิจกรรม  Big  Cleanning  Day  ในทุกๆ  เดือนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น