ประจวบฯจัดมหกรรมคนพอเพียงสู่สังคม วิถีชีวิตพอเพียง

 

พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมหกรรมคนพอเพียงสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าOTOP ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีจากทุกอำเภอ ( วิมล  ทับคง เรื่อง/ภาพ)

วันที่ 4 ก.ค.2562ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด”งานมหกรรมคนพอเพียงสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน,นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ  นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

“งานมหกรรมคนพอพียงสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพผลงานเด่นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตันแบบ และส่งเสริมช่องทางการตลาดการจัดจำหายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าOTOP ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีจากทุกอำเภอ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน8 อำเภอ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าOTOP จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 20 บูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 15 บูธจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในชุมชนได้มีสถานที่จำหน่ายมีรายได้กระจายแก่คนในชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น