ประจวบฯ นำร่องสำเร็จเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย แท็บเล็ต

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ด้วย แท็บเล็ต เป้าหมายการจัดเก็บทั้งสิ้นกว่า 120,000 ครัวเรือน ดำเนินการสำเร็จแล้ว พร้อมจัดลงนามในบันทึกความร่วมมือการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการ” คนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตดี มีความสุข” (ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง)

(วันที่ 25 มิถุนายน 2562)  ที่ห้องประชุมโรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แถลงข่าวสรุปผลสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์( แท็บเล็ต) และ Kick Off การนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์  โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายธนนท์ พรรพีภาส  นายอำเภอหัวหิน, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น   โดยในปี 2562 กรมพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์    ในพื้นที่นำร่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ยังจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป

ซึ่งผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยแท็บเล็ตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประมวลผลมาใช้ประโยชน์ลดระยะเวลาจากการจัดเก็บด้วยเอกสารจากเดิม 180 วัน คงเหลือ 120 วัน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในวันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดให้การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยข้อมูล จปฐ.โดยภาคีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเลือกจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งเดียวของประเทศ ที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยแท็บเล็ต ทั้งนี้มีเป้าหมายจัดเก็บทั้งสิ้น 121,150 ครัวเรือน เริ่มตั้งแต่มีนาคม 2562 จนถึงวันนี้เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์   ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งการจัดเก็บข้อมูลได้เร็ว ,ประมวลได้เร็ว,และนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ซึงจากการประมวลผลข้อมูล จปฐ.พบปัญหาที่สำคัญของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด คือครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้น้อยกว่า 38,000บาท/คน/ปี จำนวน 1,943 ครัวเรือน

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ”คนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” เพื่อให้มีการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์ ให้ดีขึ้นต่อไป ด้วยกิจกรรมแก้จน คนประจวบคีรีขันธ์ ช่วยเหลือคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 38,000บาท/คน/ปี จำนวน 1,943 ครัวเรือน และกิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขปัญหาพัฒนาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เพื่อให้คนประจวบคีรีขันธ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งการแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาพส่วนทั้งภาครัฐและภาพเอกชน จึงจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับหน่วยงานภาคเอกชน ที่จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน คือมูลนิธิพระราหู ,กลุ่มบริษัทอิซูซุอึ้งง่วนไต๋, โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล, มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ,สโมสรโรตารีหัวหิน, สโมสรไลออนส์หัวหิน หจก.เกาะหลักค้าไม้  ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น