X

สุดยอด อบต.หนองตาแต้ม คว้ารางวัล UN ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์

()

อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติ (UN) จากผลงานพลังงานแสงอาทิตย์ Self-reliant Solar Energy Community ที่บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ (สมบัติ ลิมปจีระวงษ์  รายงาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงานเรื่อง Self-reliant Solar Energy Community จากองค์การสหประชาติ ในการประกาศรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ผ่านทางเว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/

ผลงานดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคที่สามารถดูแลระบบต่อไปได้ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม(อบต.หนองตาแต้ม) ตำบลหนองตาแต้มเป็นหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12 หมู่บ้าน  โดยลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองตาแต้มโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออกพื้นที่เป็นที่ลุ่มและดอนขนาดเล็กสลับกันไปทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดย่อมหลายแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งพืชไร่พืชสวนมากมาย เช่น มะม่วง กล้วย อ้อย มะพร้าว  ยางพารา พืชผักผลไม้ และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ประกอบกับตำบลหนองตาแต้มเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูป เป็นผลให้สามารถรับรองผลผลิตจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดีรวมทั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นดินที่เหมาะกับการปลูกพืชไร่ สับปะรด  จึงทำให้เกษตรกรปลูกกันมาก

สำหรับในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชนประทาน มีประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 400 หลังคาเรือน มานานหลายสิบปี ส่วนสาเหตุที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าบ้านเรือนประชาชนปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ทางทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร ดูแลโดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จึงไม่สามารถที่ขอไฟฟ้ามาปักเสาใช้ได้ ในปัจจุบันการนำพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 400 หลังคาเรือน สามารถนำไปใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว  นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ทดแทนเครื่องมือทางเกษตร การใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำขึ้นนำไปรดต้นไม้ เป็นต้น

นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของไฟฟ้า มาหลายสิบปี ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มได้รับรู้ปัญหาของชาวบ้านมาตลอด จึงมีความตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยนำพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าใช้ให้เกิดกับชุมชน เนื่องพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาแต้มไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร ชาวบ้านเข้าใจและได้ร่วมกันตั้งกลุ่มกลุ่มเครือข่ายพลังงานทดแทนขึ้นมา ทางเจ้าหน้าที่ อบต.ลงไปให้ความรู้เรื่องการทำพลังงานโซล่าเซลล์ มีแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ สร้างวิธีการเรียนรู้ในการใช้แบตเตอรี่ การใช้แผงโซล่าได้อย่างถูกต้อง และนำผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ ได้ที่ 3 ของประเทศมาในเรื่องของการบริหารในองค์กรและนวัตกรรมพลังงานโซล่าเซลล์ ได้รับรางวัลที่ 3 ของประเทศ ได้  งบประมาณ 3 ล้านบาท

ด้านการบริหารจัดการในส่วนตรงนี้เรามี กลุ่มตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นมา ให้ชาวบ้านได้ดูแลกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าไปช่วยเสริมให้ความรู้เรื่องพลังงานโซล่าเซลล์ ถ้ามีการชำรุด หรือเสียหาย ให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อบต.เป็นผู้ให้ความรู้อย่างถูกต้อง วิธีการรักษาอย่างถูกต้อง

ในอนาคตข้างหน้า เนื่องจาก หมู่ที่ 8 ประชากรในครัวเรือนอีกหลายหลังคายังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทาง อบต.ก็นำเงินรางวัลมาต่อยอดให้กับพี่น้องในตำบล  งบประมาณที่ได้รับมาซื้อแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ขยายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยังไม่มีได้ให้ใช้ประโยชน์และครอบคลุมที่สุด

นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม กล่าวอีกว่า หลังจากที่โครงนี้เข้ามาชาวบ้านรู้สึกดีใจมาก เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้หลายสิบปีแล้ว ได้ใช้โซล่าเซลล์โดยการพึ่งตนเอง ใช้ในครัวเรือน และใช้ในเรื่องเกษตรกรรมเป็นการสร้างรายให้กับครัวเรือนด้วย ส่วนหนึ่งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เนื่องพลังงานโซล่าเซลล์ แต่ละเดือนค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับไฟฟ้า

พลังงานโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่หาได้ง่าย มีทั่วทุกภูมิภาคถ้าพื้นที่ใดมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าไม่มีใช้ก็สามารถนำโมเดลตรงนี้ไปขยายในพื้นที่ได้ เพราะว่าพลังงานโซล่าเซลล์เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถทำได้ง่ายๆ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน