มทบ.15 จัดงานสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มุ่งพัฒนา-ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพล

 

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบ 10 ปี พร้อมให้เกียรติเปิด ห้องฟิตเนต,ห้องตัดผม,และร้านกาแฟนายดี  เพื่อสวัสดิการกำลังพล ด้าน ผบ.มทบ.15 มุ่งเน้นพัฒนาหน่วยทุกมิติ และให้ความสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก (วิมล ทับคง รายงาน)

วันที่ 29 มีนาคม 2562  พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบ 10 ปี และพล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พร้อมคณะ และกำลังพลให้การต้อนรับ

โดยภายในงานมีอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 5  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ  และหน่วยงานต่างๆให้เกียรติร่วมพิธีวันสถาปนาฯ โดยพิธีเริ่มด้วยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคล

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก   เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลดีเด่นของมณฑลทหารบกที่ 15 จำนวน 9 นาย พร้อมมอบเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล และยังเป็นประธานเปิดห้องฟิตเนต สำหรับให้กำลังพลได้มาใช้ออกกำลังกาย โดยภายในมีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย  รวมทั้งยังได้เปิดห้องตัดผม  อีกด้วย  หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการวนอุทยานเขานางพันธุรักษ์  เสร็จแล้วยังได้ให้เกียรติเปิดร้านกาแฟนายดี

พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 กล่าวว่าทั้งห้องฟิตเนต ห้องตัดผมใหม่แทนของเก่าที่ชำรุด  และร้านกาแฟนายดี ภายในมณฑลทหารบกที่ 15 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้กำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดี และถือเป็นสวัสดิการของกำลังพลภายในหน่วย โดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายยิ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแล

ขณะเดียวกันนางลัคค์จิรา  ประจวบอารีย์  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก  มทบ.15 ได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

สำหรับมณฑลทหารบกที่ 15 นามหน่วยเดิมคือ จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน  พุทธศักราช 2462 ที่บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีที่ตั้งกองบังคับการร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 45 ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ และในช่วงระหว่างปี พุทธศักราช 2462-2512 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้เปลี่ยนที่ตั้งหน่วยจำนวน 3 ครั้ง จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2513 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันคือค่ายรามราชนิเวศน์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้แปรสภาพหน่วยเป็น มณฑลทหารบกที่ 15(มทบ.15) โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1

ปัจจุบันมี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ เป็น ผบ.มทบ.15 ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ผบ.มทบ.15 ท่านปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นนักพัฒนา และผู้นำทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้ดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านพุทธศาสนา ทั้งการปรับปรุงพัฒนาอาคารพุทธศาสนาสถาน พร้อมทั้งมีการบูรณะองค์พระพุทธโสธรใหม่ ปรับปรุงศาลพระนครราชฤาชัยใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่สักการะของกำลังพล –ประชาชน นอกจากนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว และรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่หน่วยรับผิดชอบ คือพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)ให้มีความสง่างาม เป็นที่ภาคภูมิใจของประชาชนชาวเพชรบุรี ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(หาดเจ้าสำราญ)

ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 15 ได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเสริมความมั่นคง สนับสนุนพลังอำนาจของชาติ ทั้งทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และการทหาร รวมทั้งแสดงออกถึง ความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น