X

ทต.ไร่เก่า เน้นส่งเสริมท่องเที่ยวในพื้นที่สามร้อยยอด

 

ทต.ไร่เก่า จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอสามร้อยยอด หวังสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสามร้อยยอด พร้อมสร้างงาน  สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่  27  มีนาคม 2562  ที่ห้องประชุมพระยาพันตา  ชั้น 4  สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและอำเภอสามร้อยยอด  โดยมีนางสาวนฤมน  อู่ตะเภา  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลไร่เก่า   นางสาวสุนารี  สุกิจปาณีนิจ  นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงานเทศบาลตำบลไร่เก่า  พร้อมด้วย  ตัวแทนชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน  และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน  50  คน

นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า  กล่าวว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีการต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายในทุกอำเภอ  ในส่วนของอำเภอสามร้อยยอดนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  สมบูรณ์  ซึ่งมีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและยังไว้ซึ่งวิถีชีวิต ในการประกอบอาชีพประมงน้ำจืดของชาวบ้านในพื้นที่   มีบึงบัวสามร้อยยอดที่ปัจจุบันยังคงความสวยงามและยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือเข้าชมความสวยงามของดอกบัวหลวงที่กำลังออกดอกอย่างสวยงาม  รวมถึงแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม  อาทิเช่น  วัดตาลเจ็ดยอด  หมู่บ้านไทยทรงดำ  เป็นต้น

โดยนายประมวลวิทย์  พฤศชนะ  ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในชุมชน  สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากภาคส่วนต่างๆ  รวมถึงกำหนดแนวทางให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ ฐิติชญา  แสงสว่าง/

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน