ปภ.เขต4 จัดโครงการ”รวมพลคนกู้ภัย เพชร สมุทร คีรี เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4จัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย เพชร สมุทร คีรี เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562   ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียน ตชด.บ้านป่าหมาก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย เพชร สมุทร คีรี เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสถาบันกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครมูลนิธิ และองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครมูลนิธิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่ากิจกรรม จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก  ต.สาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งกิจกรรมีทั้งการพัฒนาพื้นที่ทั้งการทาสีอาคาร ซ่อมสร้างลานคอนกรีต พัฒนาพื้นที่ชุมชน/โรงเรียน รวมทั้งแผนสถานีฝึกปฏิบัติการ สถานีเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย สถานีการดำรงชีพในป่า สถานีดับไฟป่า รวมทั้งแผนกการแพทย์และกิจกรรมสัมพันธ์  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยบรรเทาทุกข์  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อีกทั้งยังเป็นการให้หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  รวมไปถึงทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการ การประสานความร่มมือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งช่วยเหลือสังคม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น