X

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดวันรณรงค์หัวหินปลอดควันพิษจากไฟป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมรณรงค์ให้อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญปลอดควันพิษจากไฟป่าเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง พร้อมสร้างแนวกันไฟเป็นตัวอย่างบนเขาหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ให้ชาวบ้าน และเยาวชน ได้เข้าใจและช่วยกันรักษาพื้นที่ป่าให้ปราศจากไฟป่า (ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์  ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี  คณะกรรมการผู้จัดกิจกรรม วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562  พร้อมด้วยนายราชันย์ บุญอยู่ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ,นายธีรชาติ เปียประดิษฐ์ หน.สถานีควบคุมไฟป่าหนองพลับ-ห้วยสัตว์ใหญ่ พร้อมด้วยนายอำนาจ ใจสมุทรนิมิตถวิล ปลัดอำเภออาวุโส  , นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน ทหาร ตำรวจ   ตลอดจนประชาชน เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเยาวนจากสถานการศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอหัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด

นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์  ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง  และการคมนาคมจนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมและอื่นๆ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ในพิธีเปิดนายสวัสดิ์ ทวีรัตน์  ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ใช้ถังฉีดน้ำพลาสติก ขนาด 20 ลิตร พร้อมหัวฉีดแบบมือสูบ ทำการฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ รวมทั้งยังได้ร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อเป็นตัวอย่าง บนเขาหินเหล็กไฟ ซึ่งถือเป็นแห่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีป่าไม้ และมีใบไม้แห้งที่ล่วงหล่นลงมาจำนวนมาก

รวมไปถึงการให้เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากไฟป่า  จึงรณรงค์ให้เยาวชนช่วยกันเก็บ กิ่งไม้แห้ง  ใบไม้แห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิง  ออกจากพื้นที่

นอกจากนั้นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี  ยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ เรื่องป่าไม้  แหล่งน้ำ   แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการรักษาป่า  และการป้องกันการเกิดไฟป่า

โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี    ต้องเข้าใจถึงแนวทางการทำแนวกันไฟ งดเผาพืชไร่ในพื้นที่โล่งและในป่าโดยเด็ดขาด     รวมทั้งการช่วยกันเฝ้าระวัง    เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกคลอดแนว ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง จึงต้องมีการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า ให้มีความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้น ก็ต้องเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน