เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4

 

เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ และสมาชิกทั้ง 7 จังหวัดเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหัวหิน

วันที่ 25 มกราคม 2561  ที่ห้องประชุม อาคารสนับสนุนบริการ (ชั้น 10) โรงพยาบาลหัวหิน นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ครั้งที่ 155 โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย นายธีระพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ,นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน , นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ,นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ส.อบจ.เขตอำเภอหัวหิน ขังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดภาค 4 คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนนายกกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิกฯ ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม

โดย ผศ.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าพิธีมอบธงกาชาดให้แก่ นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งต่อไป

 

 

 

เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ได้กำหนดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ร่วมกันเป็นประจำทุก 4 เดือน โดยจะหมุนเวียนจัดประชุมตามจังหวัดต่างๆ ภายในภาค เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอได้รับทราบข้อมูล แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา และให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอได้รับทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาด 7 จังหวัด ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ที่ผ่านมา และเพื่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกกาชาดจังหวัดในภาค 4 ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน

ข่าว/ภาพ  วิมล  ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น