X

ป่าครอบครัว บ้านเขาปุก ชูเขาตากองชมวิวและดอกกันเกราบาน

ทสจ.ประจวบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน แจกพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 9,500 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าครอบครัว เขาปุก ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์


(วันที่ 6 มิถุนายน 2566)ที่ศาลาหมู่บ้านเขาปุก หมู่ 9 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาหมู่บ้านเขาปุก หมู่ที่ 11 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ


โดยมีนางเนาวรัตน์ สายชุมอินทร์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ฯนายสมฤทธิ์ คำเคลื่อน ปลัดอำเภอบางสะพานน้อย นายประนอม สุขเจริญ รองนายก อบต.ทรายทอง นายสนอง สุขเจริญกำนันตำบลทรายทอง, นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เจ้าหน้าที่ อช.อ่าวสยามเตรียมการ นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายป่าครอบครัวประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว ในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด “ป่าครอบครัว” เกิดแรงบันดาลใจกลับไปสร้างป่าครอบครัวของตนเอง ตามคำกล่าวที่ว่า “ป่าครอบครัวสร้างได้ ถ้าใจปรารถนา”

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ 4,008,477.58 ไร่ ในอดีตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ คิดเป็นพื้นที่ป่าร้อยละ 42.62 ของพื้นที่จังหวัด ในปี 2564 พบว่าจังหวัดมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดลง เหลือร้อยละ 38.76 ของพื้นที่จังหวัด ในการนี้ จังหวัดต้องการขับเคลื่อนตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด ด้วยแนวทางเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของพื้นที่จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 48,101.73 ไร่ โดยคำนวณอัตราการปลูกต้นไม้ 100 ต้นต่อไร่ จะต้องมีการปลูกต้นไม้เพิ่ม จำนวน 4,810,173 ต้น
จากการเก็บสถิติการปลูกต้นไม้ โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน (forest.go.th) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้มากที่สุดลำดับที่ 40 ของประเทศ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก จำนวน 3,430 ท่าน จำนวน 968,131 ต้น ดังนั้น เนื่องในโอกาส วันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงทะเบียนบันทึกการปลูกต้นไม้ ในโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ผ่านเวปไซต์ plant.forest.go.th เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 3,842,041 ต้น เพื่อให้ครบ จำนวน 4,810,173 ต้น ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัดต่อไป


โอกาสนี้ นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 9,500 กล้า ให้หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์จากป่าครอบครัว อาทิน้ำหอมและสเปรย์น้ำแร่สกัดจากดอกกันเกรา จากป่าครอบครัวบ้านเขาปุก นอกจากนั้นยังแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นเขา”ชมวิวเขาตากอง” ซึ่งด้านบนขึ้นไปแล้วมีดอกกันเกรา ซึ่งออกดอกสีเหลืองสวยงาม มีกลิ่นหอมเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่และยังมีทัศนียภาพมองเห็น เขาโพธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน