X

ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าครอบครัวบ้านม้าร้อง พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งเป้าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

ทสจ.ประจวบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน แจกพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 9,500 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าครอบครัวบ้านม้าร้อง บางสะพาน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาหมู่บ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4  ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง กล่าวต้อนรับ  นายสมชาย  นาคซื่อตรง  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.กวี วรกวิน อดีตรองอธิการบดี มศว.ประสานมิตร ,นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ ตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ,นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่าย ทสม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวิฑูรย์ บัวโรย กลุ่มเครือข่ายป่าพรุแม่รำพึง สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 140 คน

กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายป่าครอบครัวประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด “ป่าครอบครัว”  เกิดแรงบันดาลใจกลับไปสร้างป่าครอบครัวของตนเอง ตามคำกล่าวที่ว่า “ป่าครอบครัวสร้างได้ ถ้าใจปรารถนา”

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ 4,008,477.58 ไร่ ในอดีตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ คิดเป็นพื้นที่ป่าร้อยละ 42.62  ของพื้นที่จังหวัด ในปี 2564 พบว่าจังหวัดมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดลง เหลือร้อยละ 38.76 ของพื้นที่จังหวัด ในการนี้ จังหวัดต้องการขับเคลื่อนตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด ด้วยแนวทางเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของพื้นที่จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์  จำนวน 48,101.73 ไร่ โดยคำนวณอัตราการปลูกต้นไม้ 100 ต้นต่อไร่ จะต้องมีการปลูกต้นไม้เพิ่ม จำนวน 4,810,173 ต้น

จากการเก็บสถิติการปลูกต้นไม้ โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน (forest.go.th)  ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้มากที่สุดลำดับที่ 40 ของประเทศ  มีจำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก จำนวน  3,430 ท่าน จำนวน 968,131 ต้น ดังนั้น เนื่องในโอกาส วันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงทะเบียนบันทึกการปลูกต้นไม้ ในโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ผ่านเวปไซต์ plant.forest.go.th เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 3,842,041 ต้น เพื่อให้ครบ จำนวน 4,810,173 ต้น ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัดต่อไป

ในโอกาสนี้ นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 9,500 กล้า ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  ร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ผลผลิจากป่าครอบครัว เยี่ยมชมถ้ำเขาม้าร้อง ภายในมีหินงอกหินย้อยรูปม้า ถ้ำน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมชมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้บ้านม้าร้อง อาทิ การเลี้ยงผึ้งโพรง การสกัดน้ำมันมะพร้าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน