X

ทสจ.ประจวบฯจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทางสาย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 พร้อมเชิญชวน ประชาชน บันทึกการปลูกต้นไม้ ในโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ (2 มิถุนายน 2566)  ศาลาหมู่บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจัดให้มีการออกบูธนำผลิตภัณฑ์และบริการจากป่าชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจำหน่าย โดยมี นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายสมชาย นาคซื่อตรง  ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นางเนาวรัตน์ สายชุ่มอินทร์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ฯ    นางสาวแสงจันทร์​ แก้มปทุมรัสมี ท่องเที่ยวแบะกีฬาประจวบฯ​  นายวัชรินทร์​จันทร์เดช​ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายฉัตรธวัช คงสมัคร​ ผู้ใหญ่บ้านทางสาย​ในฐานะประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน​ และ หน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในวะนต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง  ผอ.ทสจ.ประจวบฯกล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้ ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ด้วยแนวคิดการปลูกป่านอกป่า หรือการยกป่ามาไว้ในบ้าน หรือที่เรียกว่า “ป่าครอบครัว” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคมเพื่อชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องใหม่ที่อยู่บนฐานความคิดที่ว่า ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จาข้อมูลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบฯกล่าวว่า จากการเก็บสถิติการปลูกต้นไม้ โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน (forest.go.th) ณ วัน 31 พ.ค. 66 พบว่าจังหวัดที่ปลูกต้นไม้ ในส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้ลำดับที่ 40 ของประเทศ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนปลูก จำนวน 3,430 ท่าน จำนวน 968,131 ต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงทะเบียนบันทึกการปลูกต้นไม้ ในโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ผ่านเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th/ และขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในครอบครัว ร่วมลงทะเบียนบันทึกการปลูกต้นไม้ ในโครงการฯ ซึ่งจะมีส่วนภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากนั้น ได้มอบกล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนหมู่9บ้านทางสาย  โดยทางผู้ใหญ่บ้านทางสาย ได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปดูต้นไทร โอบล้อมต้นตาล นอกจากนี้ยังมีจุดเชคอิน ป่าครอบครัว บ้านทางสายอีกด้วย

ภายในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทางสาย  มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายป่าครอบครัว เครือค่าย ทสม. ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ผ้ามัดย้อมบ้านหนองเหียง​ กลุ่มจักรสานหวายบ้านห้วยเกียบ  กลุ่มป่าครอบครัวบ้านสำโหรง​  และน้ำมันหอมระเหยเสม็ดขาว ป่าพรุแม่รำพึง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น  โดยในลานกิจกรรมวันนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ที่บ้านทางสายมนช่วงเย็นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีทั้งบ้านพักและหาดบ้านทางสาย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน