X

ทสจ.เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าพรุแม่รำพึง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีการออกบูธ และจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายป่าครอบครัว เครือข่าย ทสม.

(วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566)  ที่ป่าพรุ แม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ฯ  และรับมอบ และแจกจ่ายกล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 9,500 กล้า ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  และเยี่ยมชมพื้นที่แสดงและจำหน่วยสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   ซึ่งการจัดกิจกรรมฯเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายป่าครอบครัวคลอดจนประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ

แนวคิดการปลูกป่านอกป่า หรือการยกป่ามาไว้ในบ้าน หรือที่เรียกว่า “ป่าครอบครัว” จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคมเพื่อชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่บนฐานคิดที่ว่า ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งใดๆ ที่สมาชิกในครอบครัวทำไปเพื่อครอบครัว จะเป็นงานที่ทุ่มเทด้วยหัวใจ เฉกเช่นงานป่าครอบครัว ที่สมาชิกของครอบครัวเห็นว่านี่คือ ทางออกในการแก้ปัญหา เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ความเข้มแข็งของครอบครัว คือความเข้มแข็งของสังคม ดังนั้น ป่าครอบครัวจึงเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญยิ่ง

กิจกรรมครั้งนี้มีนายสมชาย นาคซื่อตรง ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นางเนาวรัตน์ อินทรเดช ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายขวัญชัย วงศ์เรือง รองนายก อบต.แม่รำพึง นายเจริญ  ออมสิน ปลัด อบต.แม่รำพึง นางสาวจริยา ศิวายพราหมณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิฑรูย์ บัวโรย ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าพรุแม่รำพึง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพาน และบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จลอดจนกลุ่มอนุรักษ์ ประชาชน สถานการณ์ศึกษา  เข้าร่วมงาน

ด้านนายสมชาย นาคซื่อตรง  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    กล่าวว่า “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้ ซึ่งความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวและประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว ณ พรุแม่รำพึง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้เยี่ยมชมจุดเชคอินป่าพรุแม่รำพึง  ซึ่งมีการเพ้นท์ลงบริเวณโอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูป เขชดอินที่สำคัญอีกแห่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าพรุแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน