X

ป่าครอบครัวบ้านเขาแดง อ.กุยบุรี ชูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับป่าชายเลน หวังรายได้จากการท่องเที่ยวที่กระจายลงสู่ชุมชน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดินหน้าสร้างป่าครอบครัวแห่งใหม่ จำนวน 12 แห่ง  พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว เฟสแรก 6 แห่ง  โดยศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวบ้านเขาแดง อ.กุยบุรี ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับป่าชายเลน หวังรายได้จากการท่องเที่ยวที่กระจายลงสู่ชุมชน


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลักป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 112,000 ต้น จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว จำนวน 12 แห่ง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ป่าครอบครัว เพื่อส่งเสริมกาท่องเที่ยว ของชุมชน จำนวน 18 หมู่บ้าน และมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว บ้านเขาแดง ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับป่าชายเลน ณ ห้องประชุม อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ส่งแสง ปลัดอำเภอกุยบุรี, นายพงศธร พร้อมขุนทด หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด นายนคร สายฟ้า กำนันตำบลเขาแดง นายนพพร ตกค้าง รองนายก อบต.เขาแดง ปลัด อบต.เขาแดง และเจ้าหน้าที่ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ชาวบ้านเขาแดง กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เขาแดง และปราชญ์ชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยมีนายอภิชาติ หงษ์สกุล บก.นสพ.ประจวบโพสต์ พร้อมคณะนำเสนอแนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว


โดยนายอภิชาติ หงษ์สกุล บก.นสพ.ประจวบโพสต์ ทีมงานที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ป่าครอบครัว ได้มีการนำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ป่าครอบครัว ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งการจัดทำเพจป่าครอบครัว บ้านเขาแดง การจัดทำแลนด์มารค์จุดถ่ายรูป บริเวณหาดหัวโขด รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งจุดชมวิวเขาแดง ล่องเรือคลองเขาแดง หาดสามพระยา เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ด้านหลังอาคารห้องประชุมศูนย์ปริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และจุดดูนก ทั้งนี้เพื่อประสัมพันธ์ป่าครอบครัว บ้านเขาแดงและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชน


ด้านนายพงศธร พร้อมขุนทด หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งภูเขา ถ้ำต่างๆ จุดชมวิว การล่องคลองเขาแดง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หาดทราบชายทะเลที่สวยงามแต่ละเดือนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมาก รวมทั้งป่าชายเลนก็มีความสมบูรณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ชุมชน ช่วยกันดูแลผืนป่า มีการร่วมมือการปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามวาระโอกาสต่างๆตอบสนองนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งป่าครอบครัว บ้านเขาแดง ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อเน้นการประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเพราะที่บ้านเขาแดง ถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือกันที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเขาแดงต่อไป
นางสาว สุภาภรณ์ ส่งแสง ปลัดอำเภอกุยบุรี กล่าวด้วยว่าแนวทางการสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆไม่ใช่เราเท่านั้นที่จะเห็น ซึ่งคนที่อื่นก็จะเห็นด้วยเช่นกันซึ่งในปัจจุบันทั้งเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ที่นำมาใช้แล้วจะเกิดประโยชน์กับชุมชนใครเห็นก็อยากมาเที่ยว มาทานอาหาร มาซื้อผลิตภัณฑ์ ก็จะมีเงินหมุนเวียนไหลเข้าสู่ชุมชน การเปิดเพจ “ป่าครอบครัว บ้านเขาแดง” มั่นใจว่าเกิดประโยชน์


นายนคร สายฟ้า กำนันตำบลเขาแดง กล่าวว่าด้วยว่าที่ผ่านมาป่าครอบครัว บ้านเขาแดง มีการดำเนินการโดยทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาประชุมพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านเขาแดง เพื่อจัดทำโครงการป่าครอบครัว และเลือกพื้นที่ “หาดหัวโขด” มีการปลูกต้นรักทะเล และต้นไม้บางส่วนเมื่อปี 2564 ในช่วงเกิดสถานการณ์ของโควิด-19 และในช่วงปี 2565 ก็ไม่มีโครงการเพิ่มเติมจนกระทั่งปีนี้มีการเดินหน้าป่าครอบครัวต่อในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การทำจุดถ่ายรูปซึ่งก็เห็นด้วยกับป้ายและจุดที่ติดตั้ง เพราะปัจจุบันเวลาเราและนักท่องเที่ยวไปไหนก็มักต้องแวะถ่ายรูปกัน ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี โดย”หาดหัวโขด” เป็นพื้นที่หาดขนาดใหญ่และยาว ซึ่งหากมีภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่เรื่องการท่องเที่ยว และอาจจัดทำเป็นตลาดขึ้นมาในอนาคต เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชุมชน แต่ก็คงต้องเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งในท้ายสุดของที่ประชุมทั้งชาวบ้าน ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อุทยานฯเขาสามร้อยยอด และทางผู้บริหาร อบต.เขาแดง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ป่าครอบครัว บ้านเขาแดง ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับป่าชายเลน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน