X

สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดประกวดมารยาทไทย

สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการ หัวหินถิ่นมนต์ขลัง พ.ศ. 2565 สืบสานวัฒนธรรม เล่าขานตำนานหัวหิน ในกิจกรรม ประกวดมารยาทไทย

วันนี้ (วันที่ 28 พ.ย. 65) ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวหินถิ่นมนต์ขลัง พ.ศ. 2565 สืบสานวัฒนธรรม เล่าขานตำนานหัวหิน  กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย

โดยมี นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน กล่าวรายงาน โดยมี นางสาวกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์,นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหัวหิน,นางวรรณา โชคสุชาติ อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ,นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิริยามารยาทที่ดีงาม เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้นักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตนตามมารยาท

สำหรับการประกวดครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 แห่ง แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ทีม,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 9 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7ทีม รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นสาม 38 คน โดยนักเรียนจะเข้าประกวด มารยาทไทย ประกอบด้วย กราบเบญจางคประดิษฐ์,คำนับแบบสากล,กราบผู้ใหญ่ขณะนั่ง และการไหว้ 3 ระดับ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตัดสินให้คะแนน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน