“สมเด็จพระเทพฯ”ทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตระคร้อ

ประจวบคีรีขันธ์ – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ลงยังสนามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนจำนวนมากเฝ้าฯรอรับเสด็จ เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อาทิ โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียน ทรงทอดพระเนตรการฝึกอาชีพของนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของให้กับตำรวจตระเวนชายแดน พระราชทานของที่ระลึกให้กับครูใหญ่และและผู้แทนนักเรียน พระราชทานผ้าห่มกันหนาวและเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้แทนชาวบ้าน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ก่อนเสด็จฯพระราชดำเนินกลับ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น