X

 “ทีเส็บ” จับมือขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ MICE City Summit

 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็ป ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เดินหน้าพัฒนาพัฒนาศักยภาพเมืองไมซ์ของไทย จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ MICE City Summit ดึงผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนจากเมืองไมซ์ 13  จังหวัด ร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ การเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย รองรับการเติบโตของนักเดินทางธุรกิจ กลุ่มไมซ์จากทั่วโลก

(ระหว่างวันที่  28 -30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา) ณ โรงแรมอวานิี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ MICE City Summit 2018  พร้อมด้วยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ,นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ     ทีเส็บ , นางวัลยา วัฒน์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ,นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา  พร้อมด้วยผู้แทนจาก เมืองไมซ์ซิตี้ 13 จังหวัดโดยมีกรุงเทพมหานคร, พัทยา, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 5 เมืองหลัก และเมืองรองที่เข้าประชุม ได้แก่ระยอง, อุดรธานี, เชียงราย, สงขลา, นครราชสีมา, พิษณุโลก, สุราษฏร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อมดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง”ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยไมซ์ซิตี้ “

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการประชุมในระดับนานาชาติในครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในด้านศักยภาพทุกด้านในการรองรับงานสำคัญ ซึ่งครั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  หรือ ทีเส็บ ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการในระดับภูมิภาค หรือ MICE City  ตนทราบว่าในจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ความสนใจเรื่อง  MICE เป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์ช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับชื่อเสียงของเมืองให้ออกไปสู่ระดับนานาชาติ  จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จังหวัดขอนแก่น และเมืองอื่นๆ จะได้มีภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านอุตสาหกรรม MICE ตามบริบท และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก สิ่งสำคัญผู้แทนจากเมืองต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม MICE City Summit และ PATA Destination Marketing Forum 2018  ในครั้งนี้เชื่อว่าผู้แทนเมือง MICE City จะได้รับมุมมอง แนวคิด และเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละเมืองต่อไป

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า      ทีเส็บ ได้เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ผ่านการจัดประชุม MICE City Summit อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์ของประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ที่มีความพร้อมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 หรือ PDMF 2018 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่จะได้เยี่ยมชมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ พร้อมกับการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดขึ้น

ทั้งนี้ ทีเส็บ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพรวม 13 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งผู้แทนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นบุคลากรสำคัญในการร่วมกับ ทีเส็บ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ  กล่าวอีกว่า ภายใต้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่นในฐานะ MICE City ที่มีความพร้อมและประสบการณ์ ในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กร และประชุมสมาคมในระดับนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า ในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทำงานไมซ์ในระดับจังหวัด รวมถึงการเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมไมซ์ในท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ชมโครงการเส้นทาง 7-Theme ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่พัฒนาสินค้าและการบริการไมซ์ ที่ทีเส็บร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาเส้นทางกิจกรรม ในหัวข้อ”จัดกิจกรรมแบบไมซ์จัดอย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อ” ณ บ้านดงบัง เขาสวนกวาง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่นระดับประเทศ สวนสัตว์ขอนแก่น และออร่าฟาร์ม และตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงงานเทศกาลไหมนานาชาติ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน PDMF 2018 ซึ่งถือเป็นการจัดประชุมนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกมากกว่า 300 คน เพื่อรับฟังหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจในการทำตลาดระดับเมือง อาทิ Status of Destination ,  Management Around the Word , The Rote of Local Experiences in Destination Marketing , Fighting Undertourism Through Innovative Storytelling หรือ Managing the Disconnect  between Destination Organisations and  Communities เป็นต้น และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลเพื่อไม่พลาดเทรนด์ 4.0  ภายในงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ทีเส็บ เชื่อมั่นว่ากิจกรรม MICE City Summit จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันการพัฒนาตนเองของเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ ยกระดับและพัฒนาจุดหมายปลายทางไมซ์แห่งใหม่ในเมืองไทย เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการผลักดันไมซ์เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และกระจายรายได้สู่จังหวัดต่างๆลดความเหลื่อมล้ำ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ให้กับคนไทยทุกภูมิภาคอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อภิชาติ หงษ์สกุล รายงาน

# 77kaoded

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน