X

ประชุมสัญจรสมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคกลาง ที่หัวหิน ภายไต้แนวคิด “อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

สมาพันธ์เอสเอ็มอี ภาคกลางจัดประชุมสัญจร ณ อำเภอหัวหิน ภายไต้แนวคิด “อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวหลังโควิด -19

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางรฎาวดี รตนชัยอุชุกร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลาง เปิดการประชุมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลางสัญจร ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ โดยมี ผู้นำ และ สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีจากทั่วประเทศ 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่กรุงเทพ อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี และปทุมธานีเข้าร่วม พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อน SMEs ไทย หลังเปิดประเทศ” โดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

จากนั้นช่วงบ่าย จึงเป็นพิธีเปิดตลาดสินค้า Wellness สมาพันธ์ SME ไทย ภาคกลาง  ณ ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย  ผู้นำ และ สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีจากทั่วประเทศ 17 จังหวัดภาคกลาง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว / ร้านค้าของฝาก  ผู้ผลิตสินค้า ในภาคกลาง ตลอดจนสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วม ภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้า จากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า ในภาคกลางกว่า 40 ราย

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดอยุธยา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงเป็นการเสวนาวิชาการ “โอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจ Wellness และการบริการเชิงการแพทย์”

 

 

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า วิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ทำให้ผู้ประกอบการ SME ต้องปิดกิจการเป็นจำนวนมาก สมาพันธ์ฯ ได้มีพันธกิจ แนวคิดการดำเนินเครือข่ายธุรกิจ คือ “อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว” และมีนโยบายเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพยุงกันแบบคนตัวเล็ก และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นอย่างอยู่เป็น อยู่อย่างร่มเย็นเน้นการทำบัญชีมีธรรมาภาบาลในธุรกิจ และอยู่ยาวด้วยความยั่งยืน คณะทำงานและกรรมการภาคกลางได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย ให้เข้มแข็ง จึงได้จัดการประชุมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลางสัญจร ประจำปี 2565 ณ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้สมาพันธ์ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้คณะทำงานได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ พบปะผู้ประกอบการ เพื่อทราบปัญหา และความต้องการจริง เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยภาคกลาง รวมถึงกิจกรรม ตลาดสินค้าและบริการ Wellness and Education Fair ณ หน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ  หัวหิน

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง และนโยบายการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนสมาพันธ์ SME ไทย ส่วนภูมิภาค ตามนโยบายคนตัวเล็กขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า/ของฝาก ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมกันหาแนวทาง ในการเชื่อมโยงเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างมั่นคง  เปิดตลาดเจรจาการค้า ทั้งธุรกิจต่อธุรกิจ และธุรกิจต่อผู้บริโภค รวมทั้งเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน