X

อบจ.ประจวบฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยหลัก สแกน QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ลงนาม MOU เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในโครงการ “จัดกิจกรรมสงเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2565 “ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น Scan me ซึ่งจะมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ของจังหวัดประจวบฯ

วันที่ 27 มิถุยายน 2565 ที่ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.ประจวบฯ) นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กับ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ในการเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในโครงการ “จัดกิจกรรมสงเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2565 ” โดยมี นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ , นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ พนักงานศูนย์การค้าฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดตัวการใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น Scan me ซึ่งจะมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ของจังหวัดประจวบฯ

นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์นายกอบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19ที่คลี่คลายลงแล้วและรัฐบาลมีการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกด้านรวมทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่บวจังหวัดประจวบฯเราก็มีศักยภาพการท่องเที่ยวครบทุกด้วน ดังนั้น อบจ.ประจวบฯมองเรื่องท่องเที่ยวที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดโปรเจกต์ “Thailand Scan Me” ของกรมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมระบบ QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวสแกนศึกษาข้อมูลสถานที่นั้นๆ เพิ่มเติมพร้อมค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดประจวบฯด้วยตนเองเช่น การล่องเรือชมเกาะ การดำน้ำ การพายเรือคายัค ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมของชุมชนต่างๆ

โดยข้อมูลปัจจุบันพบว่า นักท่องเที่ยวนิยมสืบค้นข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งสะดวกเข้าถึงง่าย ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มาบรรจุไว้ใน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแสกนที่ป้ายที่ติดตั้งไว้ เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดได้ในทันที ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และการใช้จ่าย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเบื้องต้นได้ทดลองติดตั้งป้ายจำนวน 10 ป้าย ตามแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย 1.วัดห้วยมงคล 2.อุทยานท้าวโกษา 3.วัดตาลเจ็ดยอด 4.ถ้ำพระยานคร 5.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 6.วัดกุยบุรี 7.วัดอ่าวน้อย 8.อุทยานแห่งชาติวนกร 9.วัดทางสาย 10.ท่าเทียบเรือไปเกาะทะลุ

“จะมีการวิเคราะห์ ประเมินผลจากจำนวนผู้ใช้งานทุกเดือน ถ้าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ จะขยายผลการดำเนินการติดตั้งตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ต่อไป”

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรูปแบบเดียวกับป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code ดังกล่าว ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มากเพิ่มขึ้น

นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผจก.ทั่วไปศูนบ์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ในฐานะกรรมการสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่าการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยว โดยติดตั้งและมีคิวอาร์โค๊ต ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป นั้นถือเป็นอีกช่องทางการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ที่พีก ร้านอาหาร รวมทั้งเส้นทางต่างๆถือเป็น เรื่องที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทาง เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ร้อยละ90ที่มาท่องเที่บวในพื้นที่ จ.ประจวบฯที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งชุดนิทรรศการ ที่ติดตั้งอยู่ที่มาร์เก็ตวิลเลจ นั้นมั่นใจจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้าไปแสกน ปัจจุบัน ในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่างๆมีทั้งประชาชน นทท.ชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาในศูนบ์การค้าฯเฉลี่ย 20,000-25,000คน และคาดว่าจะทยอยเพิ่มขึ้นตามลำดับหลังทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเป็นเรื่องดีทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน หันมาจับมือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง มั่นใจว่านักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็มีการจัดการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งที่หัวหิน ปราณบุรี และ อำเภอเมืองประจวบฯ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น เช่นกันในส่วนของอบจ.ประจวบฯก็ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแสกนคิวอาร์โค๊ต และติดตั้งป้ายตามแหล่งท่องเที่ยว สามารถใช้โทรศัพท์แสกนก็จะรู้ทันที ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน