X

ตรวจสอบคอนโดริมหาดหัวหินบุกรุกคลองบางเกวียนออก

หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนกรณีคอนโดมิเนียมริมหาดหัวหินมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ คลองระบายน้ำบางเกวียนออก เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จากการตรวจสอบทุกผ่ายลงความเห็นตรงกันว่ามีการถมดินปิดกั้นทางไหลเวียนของน้ำจากคลองบางเกวียนออก  จากนี้จะมีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิด

นายณรงค์ หมัดสุข ผอ.ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง,นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมด้วย นางสาวอารีรัตน์ จุ้ยฮก นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์,นายนุกูล วัฒนากร ปลัดอำเภอหัวหิน  ,นายอุดมศักดิ์  เพชรอุดม นายช่างโยธาเทศบาลเมืองหัวหิน   ร้อยเอก สถาพร ทองชิว เจ้าหน้าที่ศรชล ภาค 1 ลงพื้นที่คอนโดมิเนี่ยมริมหาดหัวหิน ในซอยหัวหิน 7 เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายหลังจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ กรมเจ้าท่า ได้รับการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคอนโดมิเนี่ยมดังกล่าวว่า เนื่องจากมีการบุกรุกคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางเกวียนออกซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

การตรวจสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของคอนโดมิเนี่ยม และตัวแทนนิติบุคคล เพื่อชี้แจงข้อร้องเรียน จากนั้นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามพิกัดที่ได้ร้องเรียนพร้อมนำแผนที่พิกัดแสดงแนวเขตที่ดินมาตรวจสอบ จุดแรกเป็นบ่อน้ำส่วนหนึ่งของคลองบางเกวียนออก ซึ่งอยู่ภายในโครงการมีการปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บริเวณคลองระบายน้ำบางเกวียนออก ซึ่งอยู่ติดโครงการคอนโดมีเนี่ยมดังกล่าว  เพื่อตรวจสอบเส้นทางเดินของน้ำปัจจุบัน และสภาพแนวคลองตามแนวเขตที่ดิน พบว่า ระหว่างบ่อน้ำ และแนวคลองบางเกวียนออกปัจจุบัน ไม่เชื่อมต่อกัน มีการถมดินเพื่อปิดกั้นทางไหลเวียนของน้ำ รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกั้นพื้นที่เอาไว้   นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่าแนวกำแพงหินด้านของคลองบางเกวียนออกรุกล้ำลงไปในแนวคลอง ทั้งนี้จากการตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายปี 2510 พบว่าตอนนั้น บ่อน้ำและแนวคลองบางเกวียนยังเชื่อมถึงกันอยู่ ต่อมาปี 2549 พบว่ามีการถมดินปิดกั้นไปแล้ว ซึ่งทางโครงการขี้แจงว่า ซื้อที่ดินดังกล่าวมาก็อยู่ในสภาพที่มีการถมดินไปแล้ว ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังว่า ผู้ใดเป็นผู้ถมดินปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว

ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบ  คณะทำงานจากจากทุกหน่วยงานได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน  โดยสรุปร่วมกันว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการถมดินปิดกั้นทางไหลวียนของน้ำจากคลองบางเกวียนออก ซึ่งการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.เจ้าท่าการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 และ พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ กรมเจ้าท่า ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้รับทราบ พร้อมสำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบ ให้ทางเจ้าหน้าที่โครงการไว้หนึ่งชุด โดยทางเจ้าหน้าที่โครงการแจ้งกับผู้สื่อข่าวเพียงว่าก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งลงมาตรวจสอบตามที่ร้องเรียนไปติดตามก่อนว่า ใครเป็นผู้ดำเนินการบุกรุก

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องการร้องเรียน กล่าวว่าจะได้ทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งกลับยังต้นสังกัดให้ทราบถึงผลการตรวจสอบตามการร้องเรียนว่ามีผลเป็นประการใด ซึ่งวันนี้จะยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน