X

ผู้ว่า ฯ ชวนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

ผู้ว่าประจวบฯ ชวนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


วันนี้ 27 เมษายน 2565 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้กำหนด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ และขอให้จังหวัดดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

โดยให้มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เพื่อจะนำผีเสื้อดังกล่าวของแต่ละจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ ของประจวบคีรีขันธ์ คือ ผ้ายกดอก ผ้าทอกลุ่มปกาเกอญอ ผ้าขาวม้า ผ้าบาติก โดยได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นการฝึกอบรมให้กับตัวแทนอำเภอ ส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมอาชีพให้เกิดการนำผ้าของจังหวัดมาประดิษฐ์ผีเสื้อ เข็มกลัด กิ๊บติดผม หรือเครื่องประดับในโอกาสต่างๆ โดยมีนางสุภาพร เกิดพุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา นางบุปผา สิริวัฒสุนทร ข้าราชการบำนาญ และวิทยากรจากศูนย์ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรในการฝึกสอน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อร่วมกัน หรือจะทำมาส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำการคัดสรรรวบรวม ผีเสื้อตัวที่ดีที่สุด จำนวน 90 ตัว ส่งมอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย นำไปจัดแสดงนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ให้ประชาชนได้ชื่นชมกับความสวยงามต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน