X

ส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จับมือ กลุ่มผู้ประกอบการจ.ประจวบฯ เดินหน้าพัฒนาการฝึกอาชีพสายอาชีวศึกษา

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือด้านการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการฝึกประสบการวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรมหัวหิน แกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดเสวนาในหัวข้อ การปรับตัวด้านแรงงานอาชีวศึกษาหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์  ผู้ทรงวุฒิ ,นางสาวอังคนา พิพัฒน์สุขสกล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอัครวินท์ โฆษิตชัยวัฒน์ ประธาน YEC ประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ร่วมด้วย กรรมการสมาคมฯ ผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนจากทั่วประเทศ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนา

ในการเสวนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมต่างมีความเห็นตรงกัน แรงงานในสายอาชีวศึกษา มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อสถานประกอบการหลายประเภท ทั้งภาคโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว เกษตร และประมง  เนื่องจากแรงงานสายอาชีวศึกษามีความพร้อมทำงาน มีทักษะวิชาชีพที่ตรงความต้องการ โดยเฉพาะหากเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาทวิภาคี ที่จะเป็นตัวเลือกลำดับแรกที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่สถานประกอบการ

สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรหลากหลาย รวมทั้งไม่มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทำให้มีความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ และต้องกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจด้านออนไลน์ สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เช่น ร้านค้าออนไลน์ TOKEN คริปโตเคอเรนซี่ เป็นต้น มีความพร้อมในการรับนักเรียนนักศึกษาจากประทั่วประเทศ มีสถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ พร้อมรับนักศึกษา หลายสาขาวิชา จึงเป็นเรื่องที่ดี ที่สถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีสมาชิกสถานศึกษาเกือบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ จะร่วมมือกันผลักดัน พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคม เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในอนาคตต่อไป

จากนั้น จึงเป็นพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือด้านการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษาระหว่างสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย  ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์  ผู้ทรงวุฒิ ,นางสาวอังคนา พิพัฒน์สุขสกล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ,สนับสนุนฝึกอาชีพ ประสานงานให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของกลุ่มผู้ประกอบการ ใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ผู้เรียนของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้เรียนของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกฯ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน