X

ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อเร่งผลักดันสินค้าแปรรูปจากสับปะรด มะพร้าว ของดีประจำจังหวัดสู่ตลาดโลก  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปให้ตรงตวามต้องการของตลาด

 

วันนี้(วันที่ 25 ก.พ.2565) ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายศุภวิชญ์ น่วมดี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ส่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอาชีพเกษตกร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด

 

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ในลักษณะการตลาดนำการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อมูลค่าให้กับผลผลิตในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด สนับสนุนให้เกิดผู้นำเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในวันนี้ สอดคล้องกับหนึ่งในวิสัยทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เกษตรปลอดภัย สังคมผาสุก ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยพันธกิจที่จะผลักดันขีดความสามารถการแข่งขันด้านการผลิตการแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล และส่งเสริมสร้างสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน เกื้อหนุนให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อได้

 

งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 ก.พ. 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ภายในงานประกอบด้วยร้านค้าเกษตรกรแสดงสินค้า จำนวนกว่า 40 บูธ มีสินค้าเกษตรจุดเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาจัดจำหน่าย เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมี่ยมส่งออกต่างประเทศจากอำเภอสายยอด กล้วยเบรกแตกจากอำเภอบางสะพาน นำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากมะพร้าวทับสะแก เป็นต้น  ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองจากผลผลิตเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน