X

รถโดยสารสาธารณะหัวหิน ผ่านมาตรฐานSHA , SHA+ และ HDC แห่งแรกของประเทศ

รถโดยสารสาธารณะในอำเภอหัวหิน ผ่านการตรวจประเมินและรับมอบสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA , SHA+ และ HDC เป็นแห่งแรกของประเทศ ยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้องการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว โดยในรอบแรกมีรถโดยสารสาธารณะผ่านมาตรฐานจำนวน 87 คัน

วันที่(วันที่ 7 ธันวาคม 2564) ที่สวนโผนกิ่งเพชร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีมอบสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA , SHA+ ประจวบคีรีขันธ์ และตราสัญลักษณ์ HDC ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วย รถสี่ล้อเล็ก รถสาล้อหรือรถตุ๊กตุ๊ก และรถตู้ไม่ประจำทางในพื้นที่อำเภอหัวหิน ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานในรอบแรก จำนวนทั้งสิ้น 87 คัน โดยมี นางสาวแสงจันทร์ แก้วปทุมรัศมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ,นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน ,นางสาวศิริพร สัตถาพร  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ, นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ตำรวจท่องเที่ยว ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมันแก่นักเดินทาง และนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการรถโดยสารสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการตรวจประเมิน ทั้ง 3 มาตรฐาน

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า มาตรฐาน SHA , SHA+ ประจวบคีรีขันธ์ และมาตรฐาน HDC ถือว่ามีความสำคัญในด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน เนื่องจากส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL ที่เราทุกคนต้องยึดถือปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆทั่วดลก ซึ่งมาตรฐานทั้งหมดดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยยึดหลักแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหนองแก และตำบลหัวหิน ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ จึงควรได้รับการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการส่งเสริมให้มีการผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , SHA+ ประจวบคีรีขันธ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน HDC ของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่นสรูปแบบใหม่ และเกิดความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการใช้บริการสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจตามมา

นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ กล่าวว่า อำเภอหัวหินเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ในส่วนของผู้ประกอบการรถโดยสารสารสาธารณะในพื้นที่ต่างก็ขานรับนโยบายนี้ และมีความหวังในการกลับมาทำมาหากินอีกครั้ง และเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ต่างก็ตื่นตัวในการปรับตัวให้เข้ากับการท่องเที่ยวแบบใหม่ NEW NORMAL จึงได้ร่วมกันผลัดกันให้รถโดยสารสาธารณะให้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ขระนี้มีผู้ประกอบผ่านการประเมิน มาตรฐาน SHA , SHA+ และ HDC ในรอบแรกจำนวน 87 คัน จากจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงรถโดยสาร เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และ การเตรียมเอกสารในการทำ QR CODE รับเงิน เป็นต้น สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ผ่าน มาตรฐาน SHA , SHA+ และ HDC จะติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ที่หน้ารถ และในห้องโดยสาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน