X

อนุกรรมาธิการฯ ทรัพยากรทางทะลฯชี้เกาะทะลุ ต้นแบบการอนุรักษ์

คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ณ เกาะทะลุ ประจวบฯ

วันที่(25 พฤศจิกายน 2564) พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยพลเรือเอก นพดล โชคระดา กรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการการประมงทะเลและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ และนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,นายปรีด่า เจริญพักตร์ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูฯนายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขามูลนิธิฟื้นฟูฯและคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูฯ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการดำเนินงานการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการฯ

ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการที่สนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงไทยอาสาอนุรักษ์ทะเลไทย , โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการใช้ปะการังเทียม , การฟื้นฟูปะการังชายฝั่ง , การอนุรักษ์เต่าทะเล , การจัดทำบ้านปลา , การอนุบาลลูกเต่า และการส่งเสริมการเรียนรู้ประมงท้องถิ่น เป็นต้น โดยได้เน้นส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอบางสะพานน้อย ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกที่สืบทอดไปสู่ลูกหลานสืบต่อไป

จากนั้นคณะได้ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกันปล่อยเต่ากระ บริเวณหน้าหาดเกาะทะลุ สู่ทะเลอ่าวสยาม เพื่อเพิ่มปริมาณเต่ากระที่นับวันจะเหลือน้อยลง

พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า จากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ ในติดตามของเท็จจริง ข้อคิดเห็น รวมทั้งการเข้าถึงตัวประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาค่าปรับแรงงานต่างด้าว ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการนั้น ทางคณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อสรุปจากปัญหาดังกล่าว จัดทำรายงานเสนอให้รัฐบาลเข้าไปดำเนินการแก้ไข และอธิปรายในสภาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ภายใต้กรอบและกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการได้รับฟังบรรยายสรุปและการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ รู้สึกมีความพึงพอใจที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการและดำเนินการตาม พรบ.การรักษาผลประโยชน์และการฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเล ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาล โดยเกาะทะลุถือเป็นต้นแบบการศึกษาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการบริหารจัดการด้านความสะอาดของทะเลหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้จากที่ไหนมีปะการังแสดงว่าที่นั่นมีน้ำสะอาด ปะการังถือเป็นบ้านที่ดีของปลา และนับเป็นจุดกำเนิดของห่วงโซ่อาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน