X

อบรมการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ ATK เตรียมพร้อมเปิดเทอม

ครูในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้ารับการฝึกอบรมการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เตรียมพร้อมการเปิดเทอม on site ทุกชั้นเรียนในวันที่ 7 ธันวาคม โดยวันที่ก่อนเปิดเทอมนักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการATK จากนั้นจะมีการสุ่มตรวจทุก 15 วัน

วันนี้(วันที่ 26 พ.ย. 64) ที่อาคารจอดรถเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดการฝึกอบรม การตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 67 คน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ,นายสังเขป แจ่มจำรัส รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และพยาบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ชุดตรวจATK สามารถนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนอย่างถูกวิธี ถูกต้องสามารถตรวจคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเชื้อโควิด-19เบื้องต้นได้ ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้ตัวและนำเข้าสูกระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาผลที่ชัดเจนแม่นยำนำไปสู่การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามขั้นตอนต่อไป

นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า ในช่วงนี้จะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ หรือ on site ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่ง ตามคำสั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในระดับมัธยมจะเริ่มเปิดเทอม onsiteวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ระดับประถม อนุบาล และ ศูนย์เด็กเล็ก จะเปิดเทอมในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งหากประเมินจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ยังมีความน่ากังวล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมบุคลกากรในการตรวจและคัดกรองนักเรียน ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เนื่องจากสามารถเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องทันต่อเหตุการณ์ ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้น การสังเกตอาการนักเรียน และหากพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะต้องนำมาตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในเบื้องต้นทันที โดยเทศบาลเมืองหัวหิน จะเป็นผู้จัดซื้อชุดตรวจATK แจกจ่ายให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด

โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมระดับมัธยม นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าชั้นเรียน จากนั้นได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนทำการสุ่มตรวจ ครู และนักเรียน อย่างน้อยร้อยละ 10 ทุก 15 วัน รวมทั้งจะต้องคุมเข้มมาตรการ Universal Prevention หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เช่นการล้างมือ รักษาระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นอกจากการฝึกอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แล้ว วันนี้จะเรียกประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนให้เหมาะสม เนื่องจากนักเรียนในระดับประถมศึกษามีจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน หรือสลับกันมาเรียน ผสมกับการเรียน ออนไลน์ หรือจัดพบกลุ่มย่อย เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน