X

อธิบดี สถ. มั่นใจหัวหินพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

อธิบดี สถ. พร้อมคณะตรวจราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะSmart City ของเทศบาลเมืองหัวหิน มั่นใจหัวหินพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (วันที่ 4 พ.ย.2564) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางตรวจราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุป การจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน  ซึ่งได้รับรางวัล Zero Waste  School จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 พร้อมเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในการจัดการขยะ โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

จากนั้น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ของเทศบาลเมืองหัวหิน รวมทั้งการเตรียมพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ครั้งนี้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน ใน 2 ส่วน ส่วนแรกที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะ Zero Waste School ที่มีการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยการใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ใหม่ และอีกส่วนคือ การติดตามดำเนินงานทางด้าน Smart City ของเทศบาลเมืองหัวหิน การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 480 กล้อง หรือ 116 จุดทั่วเมืองหัวหิน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งรวบรวมสถิติด้านการจราจร นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาเมืองหัวหินอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

นอกจากนี้เทศบาลเมืองหัวหินยังได้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม มาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่มาทำงานในเมืองหัวหิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 จากมาตรการต่างๆทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และการปฎิบัติตามหลักUniversal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) ซึ่งเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา เชื่อมั่นว่าเมืองหัวหินมีความพร้อมในการประเทศ และรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน