X

ลงนาม MOU การใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัย และส่งมอบรถดับเพลิงชนิดหอน้ำขนาดความสูง 90 ม. มูลค่า 167 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมดับเพลิงอาคารสูง

เทศบาลเมืองหัวหิน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำพิธีลงนาม MOU การใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัย และส่งมอบรถดับเพลิงชนิดหอน้ำขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร มูลค่า 167 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ความเสี่ยงอัคคีภัย โดยพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในเขตชุมชนที่มีอาคารสูง

วันนี้  (วันที่ 9 กันยายน 2564) ที่ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน และพื้นที่ข้างเคียง (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองหัวหิน นำโดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี  พร้อมส่งมอบรถดับเพลิงชนิดหอน้ำขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร จำนวน 1 คัน ให้กับเทศบาลเมืองหัวหิน

นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว สืบเนื่องมากจากแนวคิดการลดความเสี่ยงสาธารณภัยในการกระจายเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสมไปยังพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยหรือพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่ออันตรายจากภัยพิบัติที่อาจส่งผลความสูญเสียจำนวนมหาศาล โดยพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในเขตชุมชนเมืองที่มีอาคารสูง ซึ่งรถดับเพลิงขนาดเล็กมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเป็นเมืองตากอากาศอันดับ 2 ของโลก

ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและทำรายได้ในอันดับต้นจากธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบกับผลสรุปจากการฝึกซ้อมปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เห็นควรจัดกิจกรรมนำร่องในการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ความเสี่ยงอัคคีภัยในพื้นที่และกระจายทรัพยากรกู้ภัยที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเป้าหมายเน้นการมุ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพและเจ้าหน้าที่มีความพร้อม รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเผชิญสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีสมรรถนะสูงเข้าจัดการสถานการณ์เร่งด่วนในพื้นที่ ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินรวมถึงสถานประกอบการที่มีอาคารสูงให้ได้มากที่สุด เข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 นาย เดินทางไปฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษารถดับเพลิงชนิดหอน้ำขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน