X

ผุด “PHETCHABURI RISING” ขานรับเปิดประเทศในอีก 120 วัน

ภาคอุตสาหกรรม 7 องค์กรหลักเพชรบุรี ผุดโปรเจค“PHETCHABURI RISING” ขานรับเปิดประเทศในอีก 120 วัน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวการค้า การลงทุน  พร้อมตั้งเป้าคนเพชรได้ฉีดวัคซีน 350,000 คน  

(วันที่ 18 มิถุนายน 64) ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี    “PHETCHABURI RISING” ขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศในอีก 120 วัน และกระตุ้นท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ให้กลับมาดำเนินธุรกิจและฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเร็ว โดยมีภาคีเครือข่ายการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 7 องค์กร ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ,สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ,YEC จังหวัดเพชรบุรี ,ภาคธุรกิจโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับขับเคลื่อนธุรกิจด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือของภาคเอกชนครั้งนี้ถือเป็นพลังที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเปิดประเทศทั้งประเทศภายใน 120 วัน รวมทั้งเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการโควิด -19 ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อประชาชนสามารถกลับออกมาทำมาหากินได้อีกครั้ง  โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดเป้าหมายในการเปิดเมืองลำดับแรก ๆ มั่นใจถึงการบริหารจัดการวัคซีน และความร่วมมือของภาคเอกชน ที่ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ให้มีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการได้เร็วก่อนกำหนด ภายในเดือนตุลาคมนี้ และจังหวัดเพชรบุรีพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เคียงข้าง รับฟังปัญหา สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนขับเคลื่อนไปด้วยกัน

นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์  ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า  ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤตทางเศรษฐกิจทั้งภาคการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว        จึงได้วางแนวทางทั้งการป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 โดยทางหอการค้าจังหวัดได้ช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐด้านอุปกรณ์และอื่น ๆ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ   และได้ร่วมกับสถาบันการเงินแนะนำให้คำปรึกษาธุรกิจเอกชนรวมถึงช่องทางการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่                   บนช่องทางออนไลน์ ควบคู่กับการวางแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานในองค์กรและครอบครัว

สิ่งสำคัญคือ “วัคซีน” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในหมู่ชาวเมืองเพชร และนักท่องเที่ยว ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีประชากร 502,825 คน และจากเป้าหมายสากลคือ   70% ของจำนวนประชากรในพื้นที่คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 351,978 คน ที่ควรได้รับวัคซีนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไตรมาสท้ายของปีอันจะเป็นการเปิดให้เพชรบุรีกลับมามีชีวิตชีวาด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกันทุกภาคส่วน

นางสาวอารี โชติวงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า  ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงาน ที่มีโรงงานขนาดเล็กใหญ่ จำนวน 300 กว่าโรงงาน มีแรงงานมากกว่า 65,000 คน ที่อยู่ในหลักประกันสังคม ซึ่งสถานประกอบการและแรงงานในจังหวัดเพชรบุรีต้องการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในการควบคุมการแพร่ระบาดโดยการร่วมมือร่วมใจรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขณะนี้แรงงานลงทะเบียนขอรับวัคซีนแล้วมากกว่า 40,000 ราย คิดเป็น 70 % ของภูมิคุ้มกันหมู่

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการ MOU กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจองวัคซีนทางเลือกเพื่อรองรับให้แรงงานในสถานประกอบการ สามารถรับวัคซีนได้ 100% รวมทั้งแรงงานที่รับเข้าทำงานใหม่ และยังไม่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม (มาตรา 33) รวมถึงการทำ CSR ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างยั่งยืน

 

นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สมาคมฯ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวและสถานประกอบการยกระดับได้รับ SHA Plus+  ซึ่งรับรองว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด – 19 โดยพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% ทั้งโรงแรม ที่พักโฮมสเตย์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมถึงอาหารการกิน                 ที่มีวัตถุดิบจากทะเลที่มีมากและพืชผักที่ปลอดภัย รถขนส่ง บริษัทนำเที่ยว สถานสุขภาพความงาม ห้างสรรพสินค้า สถานที่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สถานจัดที่กิจกรรมประชุมสัมมนา โรงละคร ร้านขายของฝากของที่ระลึก รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทุกอำเภอโดยเฉพาะท่องเที่ยวการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งระบบ

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึง  การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพสูงมาก ซึ่ง GPP ภาคบริการและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 59 และมีการจ้างงานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกว่า 35,000 อัตรา สภาฯ ได้ร่วมเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนและร่วมทำเข็มกลัด I’m Covid – 19 Vaccinated เพื่อมอบแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม แก่โรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ สปา รวมถึง ร้านขายของที่ระลึก ทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรีฟรีโดยไม่รับบริจาค นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.เพชรบุรี และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ยังได้เตรียมรวบรวมส่วนลดและสิทธิพิเศษ จากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ฉีดวัคซีนแล้วมาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ให้มากขึ้นต่อไป

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน