“เกาะทะลุ” แหล่งวางไข่ของเต่ากระตลอด 12 ปีเต็ม

เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์  กลายเป็นแหล่งวางไข่ “เต่ากระ” สัตว์ทะเลหายากของทะเลอ่าวไทย มาอย่างน้อย 12 ปี ทุกปีในฤดูขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระก็จะพบการขึ้นวางไข่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน หรือบางครั้งถึงเดือนตุลาคม   ล่าสุดพบแม่เตากระขึ้นวางไข่เป็นรังที่ 7 ในปี 2564 รวมแล้วกว่า 900 ฟอง  ขณะที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เผยเลี้ยงให้รอด ปล่อยสู่ท้องทะเล มาตลอดระยะเวลา 7 ปีเต็ม

ประจวบคีรีขันธ์ -​วันที่ 10 มิถุนายน 2564   นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเล สยาม ลาดตระเวนการขึ้นวางไข่ของเต่ากระในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระอย่างต่อเนื่อง บริเวณอ่าวในหุบ พิกัด 47 P 560197 E 1223849 N เจ้าหน้าที่จึงสำรวจบริเวณโดยรอบ พบหลุมวางไข่จึงทำการขุดหลุมรังไข่ ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ซึ่งปลอดภัย โดยนับเป็นรังที่ 7 มีจำนวนไข่ทั้งหมด 155 ฟอง วัดขนาดรอยพายได้ 50 เซนติเมตร ความกว้างของหลุม 24 เซนติเมตร ความลึกของหลุม 43 เซนติเมตร และทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังจุดอนุบาลฯ

นายพิชัยกล่าวว่า เกาะทะลุห่างจากชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 1.178 ตารางกิโลเมตร หรือณ 736 ไร่ มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ด้านเหนือของเกาะจะเป็นหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับท้องทะเลไล่ระดับมาถึงตอนกลางของเกาะ มีภูเขาระดับความสูง 90 เมตร “เกาะทะลุจัดเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้งความหลากหลายของพืชบก พืชทะเล สัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึงระบบนิเวศแนวปะการัง และเป็นแหล่งที่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ทุกปี ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ปีนี้แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เป็นรังที่ 7 ขณะที่เต่ากระเป็นสัตว์ทะเลหายาก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และจัดอยู่ใน Appendix 1 ของอนุสัญญาไซเตส

ด้านนายปรีดา  เจริญพักตร์  ประธานมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม   กล่าวว่าการขึ้นวางไข่ของเต่ากระที่ชายหาดเกาะทะลุ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์    มาตั้งแต่ปี 2555 มาถึงปัจจุบัน ด้วยสโลแกน “เลี้ยงให้รอด ปล่อยสู่ท้องทะเล”เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่า ในการให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะ”เต่ากระ” ปีที่ผ่านมามีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ จำนวน 5 รัง 792 ฟอง ฟักเป็นตัว 558 ตัว คิดเป็น 70% ทั้งนี้รวมระยะเวลาในการฟักไข่ประมาณ 66วัน  ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ได้ทำงานเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และเกาะทะลุไฮแลนด์รีสอร์ท ร่วมกับอุทยานแห่งชาติอ่าวยาม (เตรียมการ)​  ช่วงแรกที่แม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่  ทางเจ้าหน้าที่ จะช่วยกันเดินสำรวจเมื่อพบ ก็จะมีการตั้งชื่อแม่เต่ากระ เอาไว้ทั้งแม่ศรีบางสะพาน แม่ศรีสยาม แม่ศรีสุดา  แม่เพรียง แม่เทียนทะเล  แม่นกแก้ว  อีกหลายชื่อรวมแล้วประมาณ 7 แม่ซึ่งทางมูลนิธิฯได้ตั้งชื่อเอาไว้   และฝังไมโครชิพเอาไว้ พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ ก่อนปล่อยลงสูทะเล  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในครั้งต่อๆไป

ประธานมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม   กล่าวอีกว่าเมื่อแม่เต่ากระ ขึ้นมาวางไข่ใหม่ เราก็จะสแกนดูหากพบรหัสไมโครชิพ ที่ฝังไว้ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแม่เต่ากระชื่ออะไร  หรือหากไม่พบก็อาจเป็นแม่เต่ากระตัวใหม่ ซึ่งพบว่าแม่เต่าตัวหนึ่งจะวางไข่ได้หลายครั้งแต่ละครั้งจะห่างกันประมาณ 15 วัน    ซึ่งทุกๆปีที่มีแม่เต่ากระขึ้นวางไข่ และฟักเป็นตัวแล้ว ก็จะมีขั้นตอนการดูแลในโรงเรือนอนุบาลที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2554 จนเมื่อเจริญเติบโตแข็งแรง อายุอย่างน้อย1ปีขึ้นไป มีการตรวจสุขภาพ  เราก็จะปล่อยกลับคืนสูท้องทะเลต่อไป บางครั้งนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน ที่เกาะทะลุ  เราก็จะให้มีส่วนร่วมในการปล่อยลูกเต่ากระ สู่ท้องทะเล  เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล และทรัพยากรธรรมชาติ  รวมๆแล้วที่ผ่านมาปล่อยลูกเจ่าคืนสู่ท้องทะเลไปแล้วประมาณ 6,000 ตัว แต่ละปีปล่อยลูกเต่ากระอย่างน้อย 500-1,000ตัว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนการวางไข่ และอัตราการฟัก บางปีลูกเต่ากระที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเลมีอายุ 2-3 ปีก็มี  หากพูดง่ายๆเกาะทะลุก็คือแหล่งวางไข่ของเต่ากระ ในทะเลอ่าวไทย  จากข้อมูลและสถิติทางมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม  ที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อให้หน่วยงาน เยาวชน นักเรียนนักศึกษา  นักวิชาการ ได้มาศึกษาหาความรู้จากสถานที่จริง

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน